Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜKETİM SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA
(A QUALITATIVE STUDY ON SMOKING IN TERMS OF CONSUMPTION SOCIOLOGY )

Author : M. Fatih DEMİRDAĞ    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 36
Page : 247-252
    


Summary

Sigara, günümüzde bağımlılık oranı yüksek olan ve hem maddi hem de manevi anlamda pek çok olumsuz etkiyi bünyesinde barındıran bir nesnedir. Bu çalışmada sigara sosyolojik bağlamda bir tüketim malzemesi olarak ele alınmıştır. Özellikle dindar kesimde kadın erkek gözetmeksizin sigara kullanımının yaygınlaştığı görülmektedir. Dolayısıyla çalışmada, görüşmecilere dindar kesimin sigara kullanımı hakkındaki düşünceleri sorulmuştur. Nitel araştırma deseni ile tasarlanan bu araştırma 16 görüşmecinin ifadelerine dayanmaktadır. Görüşmeciler Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde çalışan ve farklı alan ve yaş gruplarına tabi akademisyenlerden oluşmaktadır. Bu çerçevede veriler; dini, maddi, sağlıksal, bağımlılık unsuru, gösteriş, statü, keyif ve zevk aracı gibi ifadelerle değerlendirmiştir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Sigara tüketimi, Bağımlılık, Nitel, Gösteriş.

Abstract

Today, cigarette is an object that has a high addiction rate and contains many negative effects in both material and spiritual terms. In this study, cigarette is considered as a consumption material in the sociological context. It is observed that smoking is widespread, especially among the religious people, regardless of men and women. Therefore, in the study, the opinions of the religious people about smoking were asked to the interviewees. This research, which was designed with a qualitative research design, is based on the statements of 16 interviewees. The interviewees consist of academicians working at Ankara University Faculty of Theology and subject to different fields and age groups. In this context, the data; He evaluated religion with expressions such as material, health, addiction, vanity, status, enjoyment and pleasure.Keywords
Keywords: Cigarette consumption, Addiction, Qualitative, Showiness.

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri