Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANSAL İSTİKRAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL STABILITY AND ECONOMIC GROWTH IN TURKISH ECONOMY )

Author : Zehra DOĞAN ÇALIŞKAN  & Ünzüle KURT  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 12
Page : 414-423
1078    707


Summary

Küreselleşme süreci ile dünya ekonomisinin entegrasyonunun artması ve bu entegrasyon sonucu gelişen finansal piyasalar ekonomilerde reel değişkenler üzerinde önemli etkilere sahip olmaya başlamıştır. Dünya piyasalarında, finansal piyasalar aracılığı ile dolaşan sermayenin ülkeye çekilebilmesi, reel sektöre aktarılabilmesi, finansal derinlik ve beraberinde finansal istikrarın sağlanması ile mümkündür. Bu bağlamda çalışmada Türkiye ekonomisi için, finansal istikrarı temsil eden beş faktörün (dış borç riski, döviz kuru kararlılığı riski, toplam mal ve hizmet ihracatının % olarak borç servisi riski ve cari işlemler hesabı riski ve % değişim olarak uluslararası likidite riski) ekonomik büyüme ilişkisi 1984-2014 dönemi verileri ile araştırılmaktadır. Johansen eşbütünleşme analizi ve vektör hata düzeltme modellerinin kullanıldığı analizde değişkenler arası uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Finansal İstikrar, Ekonomik Büyüme, Eşbütünleşme Analizi, Hata Düzeltme Modeli, Türkiye Ekonomisi

Abstract

Financial markets, having developed as a result of the increase of global economy integration, have begun to have significant effects on the real variables of economies. Ensuring the capital circulating in the world markets through financial markets, to be held in country,to be transferred to the real sector, can be provided with financial depth and accordingly financial stability. In this regard, in the study, the impact of five factors (external debt risk, exchange rate stability risk, % the debt service risk of total goods and services export, current account risk,and international liquidity risk as variation in percentage ) representing financial stability for the Turkish economy on economic growth were investigated with data from 1984-2014 period.It has been concluded in the study, in which Johansen cointegration analysis and vector error correction models were used that a long-termed relationship exists between variables.Keywords
Financial Stability, Economic Growth, Cointegration Analysis, Vector Error Correction Model, Turkish Economy.

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri