THE EFFECTS OF FINANCIAL RISK TOLERANCE AND DIGITAL FINANCIAL ATTITUDE ON FINANCIAL INVESTMENT DECISIONS UNDER BEHAVIORAL FINANCE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.31567/ssd.680

Keywords:

Behavioral Finance, Financial Risk Tolerance, Digital Use, Financial Attitude, Financial İnvestment Decision

Abstract

Finansal piyasalardaki sürekli değişim, beraberinde finansal ürün çeşitliliğini gerekli kılmaktadır.
Zamanın teknolojik gerekliliklerine uygun geliştirilen finansal ürünler yine teknolojinin etkin
kullanımı ile ekonomik birimlere hızlı ve kolay yollardan ulaştırılmaya çalışılıyor. Bu ürünleri arz
ve talep eden taraflar zaman ve emek maliyetlerini azaltmak için dijital imkânları kullanmak
zorunda kalmaktadır. Özellikle finansal işlemlerde, bireylerin finansal ürünlere erişimlerini
sağlayan dijital kanallar, yapılarına uygun birtakım riskler içermektedir.Bu çalışmada, bireylerin finansal risk beklentileri ve dijital finansal hizmet sağlayan kanallara
yönelik tutumlarının, finansal davranışları üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. 507 kişiye
çevrimiçi olarak anket uygulaması yapılarak araştırma verileri elde edilmiştir. Değişkenler
arasındaki ilişkilerin belirlenmesi için korelasyon, hipotezlerin test edilmesi amacıyla doğrusal
regresyon yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda bireylerin finansal risk tolerans seviyeleri
ve dijital finansal tutumları sergilenen dijital finansal davranışlar üzerinde etkili olduğu
belirlenmiştir. 

Published

2022-09-15

How to Cite

ÖZBEK, A. (2022). THE EFFECTS OF FINANCIAL RISK TOLERANCE AND DIGITAL FINANCIAL ATTITUDE ON FINANCIAL INVESTMENT DECISIONS UNDER BEHAVIORAL FINANCE. SSD Journal, 7(33), 444–452. https://doi.org/10.31567/ssd.680

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.