Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEVELOPMENT OF MULTILATERAL EDUCATIONAL WAYS IN CREATING COMMUNICATION'S PROMOTION OF THE FUTURE BIOLOGICAL STUDENTS
(БОЛАШАҚ БИОЛОГ МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДА КӨПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ ЖОЛДАРЫН ДАМЫТУ )

Author : Elzira KIRBASOVA    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 7
Page : 31-35
1048    697


Summary

This article considers the formation of the professional competence of students through the teaching of biological disciplines in Kazakh, Russian and English. A multilingualism - the dictates of time. Multilingualism is a very common phenomenon that has received much scholarly attention in recent years. [1] In many parts of the world, it has also become popular to teach mainstream or even all curriculum subjects in English. Some, however, have found this to be detrimental in several ways and have therefore reverted to teaching subjects in their national language. Many are concerned about the possibility that languages with a small number of speakers are doomed to being lost and replaced by a national language, or that their national language could eventually be replaced by English. This could have important repercussions both on local cultures and on international relations, given the emotive aspects of one's first language. Vital decisions on language are frequently made based on the need for English in careers [2]. Over the past few decades, significant economic and political changes have taken place around the world. These changes also have put a significant mark on language teaching and learning practices across the globe. There is a clear movement towards multilingual practices in the world, which is also evident in the title of UNESCO 2003 education position paper, "Education in a multilingual world" [3]. Head of State N.Nzarbayev in his messages to the people of Kazakhstan on January 31, 2017 clearly showing the relevance of studying the English language and the way of transition to it said: "I instruct the Government to submit relevant proposals. On the issue of phased transition to trilingual education. The Kazakh language will retain its dominant position. Much attention will be paid to its further development. At the same time, today English is the language of new technologies, new industries, and a new economy. Currently, 90% of the information is created in the world in English. Every two years its volume is doubled. Without mastering English, Kazakhstan will not achieve national progress." [4]. To teach school discipline in Kazakh, Russian and English, the teachers of the school, along with the subject knowledge, must master these languages. In this regard, educational programs are made up in the developmental directions of multilingualism. In this academic year, first year students of 5B011300- biology specialty will be study 50% - in Kazakh, 30% - in Russian and 20% - in English according to the curriculum of elective professional disciplines. The transition to the teaching of biological disciplines in the three languages will be gradual. The disciplines "Professionally-oriented Kazakh / Russian Language" and "Professionally-oriented Foreign Language", that are studied in the second year, are compiled taking into account the interdisciplinary connections of the disciplines of natural sciences and the discipline of the professional cycle. In addition, this program fully reflects the main provisions on which the concept of language training of students of a higher education institution is built.Keywords
multilingual education, competence, TUNING

Abstract

Мақалада биология пәндерін қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде оқыту арқылы студенттердің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру туралы берілген. Көптілді болу – уақыт талабы. Көптілділік – соңғы жылдары академиялық тұрғыда көп көңіл аударылып келе жатқан өте кең таралған құбылыс [1]. Әлемнің көптеген елдерінде негізгі немесе тіпті, оқу бағдарламаларын ағылшын тілінде жүргізу кең етек алуда. Бірақ кейбір елдерде мұндай әрекеттің кері әсерлері блуы мүмкін деп санап, сабақтарды қайтадан өз тілдерінде жүргізуде. Көбісі өз мамандары болмағандықтан тілдер әлсіреп, ағылшын тілі ұлттық тілмен немесе олардың ұлттық тілі ағылшын тілімен алмастырылуы мүмкін деп те қауіптенеді. Бұл жергілікті мәдениетке де сонымен қатар, халықаралық қатынастарға да әсері болуы мүмкін. Тілге қатысты маңызды шешімдер көп жағдайда мансап үшін ағылшын тілінің қажеттілігінен туындайды [2]. Бүкіл әлемде соңғы он жылдықта экономикалық және саяси өзгерістер жүріп жатыр. Бұл өзгерістер бүкіл әлемдік оқыту мен оқу жүйесіне де өз үлесін қосуда. Көптілді практикаға бағытталған білім беру туралы ЮНЕСКО-ның «Көптілді әлемде білім беру» атты құжатында нақты қадамдар берілген [3]. Мемлекет басшысы Н.Назарбаев 2017 жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан халқына жолдауында: «Үкіметке тиісті ұсыныстар беруді тапсырамын. Атап айтқанда, үш тілді оқуға кезең-кезеңмен көшу мәселесі бойынша ұсыныстар әзірленсін. Қазақ тілінің басымдығы сақталады. Оның әрі қарай дамуына зор көңіл бөлінеді. Сонымен қатар, бүгінде ағылшын тілі – жаңа технология, жаңа индустрия, жаңа экономика тілі. Қазіргі кезде 90% ақпарат ағылшын тілінде жарияланады. Әрбір екі жыл сайын олардың көлемі 2 есе ұлғайып отырады. Ағылшын тілін меңгермей, Қазақстан жалпы ұлттық прогреске жете алмайды.» деп ағылшын тілін меңгерудің өзектілігін нақты айтып кетті [4]. Мектепте оқу пәндерін қазақ және орыс тілдерімен қатар ағылшын тілінде жүргізу үшін ең алдымен пәндік біліммен қатар осы тілдерді меңгерген мұғалімдер қажет. Осыған байланысты, біздің университетімізде де білім беру жүйесі көптілділікті дамыту бағытында жүреді. Биылғы оқу жылында 1-курсқа қабылданған 5В011300-биология мамандықтарының студенттерінің оқу жұмыс жоспары бойынша элективті кәсіби пәндердің 50 %-ы қазақ, 30 %-ы ағылшын және 20 %-ы орыс тілдерінде жүргізілетін болады. Биология пәндерін үш тілді саясатта оқыту біртіндеп іске асырылады. Екінші курста өтілетін «Кәсіби қазақ/орыс тілі» және «Кәсіби бағытталған шет тілі» кәсіби жоғары білм берудің практикалық - бағдарланған сипаттағы және әлеуметтік-экономикалық жаратылыстану және кәсіби циклдардағы пәндермен пәнаралық байланыстары ескеріліп жазылған пән болып табылады. Ол биология саласындағы мамандықтар бойынша оқитын студенттердің шет тілін кәсіби деңгейде қолдана білу дағдыларын жетілдіруге және дамытуға бағытталғанKeywords
multilingual education, competence, TUNING

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri