Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İşletme Performansını Etkileyen Faktörlerden Finansal Boyutun Örgütsel Vatandaşlık Davranışlardan Sivil Erdeme Olan Etkilerinin Analizi
(Analysis of the Effects of Financial Dimensions Affecting Business Performance on Civic Virtue )

Author : Nuran VARIŞLI  Münevver BAYAR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 20
Page : 43-58
    


Summary

İşletme performansı finansal sistemin ilerleyişi ile ilişkilendirilebilir. Finansal boyutu bir şirkette en önemli idari işlevlerinden biri olmaktadır. Kuruluşun kaynaklarının kullanımını planlama ve kontrol etmekten sorumlu olan finansal boyut, her birinin işleyişi bütçeye bağlı olduğundan işletmenin tüm sektörlerini etkilemektedir. Kaynakların doğru uygulanması sayesinde, operasyonlar şirket için kar üretebilir. Bir şirketin başarılı olması için işletmenin amaçları ve hedefleri doğrultusunda etkin bir idari yapıya sahip olması önemli olmaktadır. Finansal boyut, şirketin stratejik planlamasına eşlik etmekte ve belirlenen hedeflere ulaşmak için kaynakların nasıl kullanılması gerektiğini gösterebilir. Vatandaşlık terimi, tarihsel olarak, sosyal, kültürel, politik ve ekonomik içeriği nedeniyle, bir hak ve görev sahibi olarak, bir toplumun üyesi olarak insanın durumunu açıklamak için kullanılmıştır. Günümüzde vatandaşlık kavramı daha geniş bir anlam aralığını kabul etmektedir ve aynı zamanda örgütsel olan gibi belirli ortamlarda yayılan belirli davranışlar kavramını teorik olarak sübvanse etmek için kullanılmaktadır. Örgütsel vatandaşlık kavramı, bir kuruluşun katılımcılarının yaptırımlara veya resmi hedeflere yanıt vermek zorunda kalmadan ifade edebileceği veya engelleyebileceği bir dizi gayri resmi, bireysel ve ihtiyari katkı ile ilişkisini içerdiğini vurgulamaktadır. Örgütsel vatandaşlık kişisel çıkarlarından daha az bir ölçüde olumsuz olarak açıklama eğiliminde olduğu gerçeğini ifade etmektedir. Bu iklim tarafından en güçlü şekilde engellenen vatandaşlık boyutunun tam olarak bireysel girişim olduğu belirtilmelidir. Örgütsel vatandaşlık açısından sivil erdem kamu yararına yönelik bir söylemi teşvik etme hizmetinde olmaktadır. Erdem olarak, örgüt üyeleri sadece saygı ve hoşgörü pozisyonlarında değil, aynı zamanda karşı tarafın gerçek pozisyonlarını gerçekten ifade etmek için gerekli özveriyle ifade edilen bir iyi niyet ifadesi gerekmektedir. Yukarıdaki anlatılanlar çerçevesinde çalışmamızın amacı işletme performansını etkileyen faktörlerden finansal boyutun örgütsel vatandaşlık davranışlardan sivil erdeme olan etkilerinin analiz edilmesi olmaktadır. Bu çerçevede çalışmamız nicel araştırma yöntemlerinden anket yöntemi ile tasarlanmıştır. Çalışmada elde edilen veriler SPSS-24 paket programı ile analiz edilmektedir.Keywords
İşletme Performansı, Finansal Boyut, Örgütsel Vatandaşlık ve Sivil Erdem

Abstract


Keywords
Business Performance, Financial Dimension, Organizational Citizenship and Civic Virtue

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri