Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK BASIN TARİHİNİN TOPLUMSAL RIZANIN İMALATI MODELİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
(ANALYSIS OF TURKISH PRESS HISTORY IN TERMS OF MANUFACTURING CONSENT MODEL )

Author : Birsen Çetin    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 20
Page : 13-29
    


Summary

Noam Chomsky ve Edward S. Herman, toplumsal rızanın imalatını açıklamak amacıyla propaganda modelini ortaya koymuşlardır. Propaganda modeli, ana akım medya kuruluşlarının hükümet ve iş dünyası ile derin bir bağlantı halinde olduğunu ve bu durumun da medya bağımsızlığının önündeki en önemli engelleri ortaya çıkardığını işaret etmektedir. Propaganda modelinin içeriğini ise şu filtreler oluşturmaktadır: Egemen medya şirketlerinin büyüklüğü, sahipliği, kâr amaçlı olmaları; başlıca gelir kaynaklarının reklam olması; haber kaynaklarının yapısı; medyayı disipline etme amaçlı tepki üretimi ve ulusal bir din ile bir denetleme mekanizması olan anti-komünizm. Bu çalışmada Türk basınının tarihsel süreç içerisindeki yapısı, demokrasi ve basın arasındaki ilişkiyi ekonomi politik bir temelle ortaya koymak amacıyla propaganda modeline dayanarak analiz edilmiştir. Söz konusu yaklaşım basının yapısı ve basın özgürlüğü konularının, onun iş dünyası ve siyasetle arasındaki ilişki ağı tartışılmadan açıklanamayacağını göstermektir. Sonuç olarak, Türk ana akım basın kuruluşlarının tarihsel süreç içerisinde siyaset ve iş dünyası ile arasında, duruma bağlı olarak değişmekle birlikte yakın bağlara sahip olduğu görülmektedir. Propaganda modelinin bu çalışmada kullanılması da sıkça gündeme gelen basın özgürlüğü sorunsalını açıklamak adına yol gösterici bir önem taşımaktadır.Keywords
Ana Akım Medya, Hegemonya, Basın Tarihi, Propaganda Modeli, Tekelleşme.

Abstract

Noam Chomsky and Edward S. Herman revealed propaganda model to explain manufacturing consent. Propaganda model indicates that the mainstream press corporations have deep connections with the world of politics and business world; and this situation creates great obstacles against media independence. The content of propaganda model falls under the following headings: The size, concentrated of ownership, profit orientation; advertising as primary income; the structure of new sources; flak as a means of disciplining media; anticommunism as a national religion and control mechanism. In this study, the structure of Turkish press in the historical process is analyzed in the context of propaganda model. This approach shows that the topics of press’ structure and freedom of the press can’t be explained without evaluating press’ relations with the world of politics and business world. Consequently, it is observed that in historical process mainstream Turkish press corporations have had close connections with the world of politics and business world circumstantially. It is important to evaluate propaganda model in this study, as this model carries great importance to explain the problematic of freedom of the press that has becoming a current issue frequently.Keywords
Mainstream Media, Hegemony, Press History, Propaganda Model, Monopolization.

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri