ANALYSING 8th AND 9th GRADE MATHEMATICS TEXTBOOKS IN THE CONTEXT OF MULTIPLE REPRESENTATIONS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11212740

Keywords:

Multiple Representations, Document Analysis, Mathematics Textbook

Abstract

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the multiple representations of questions in the 8th and 9th-grade mathematics textbooks of the Ministry of National Education. Within the scope of the study, the distribution of representations in the 8th and 9th-grade mathematics textbooks and the transitions between representations at different grade levels have been investigated. This qualitative study utilized document analysis as its method. A descriptive analysis was conducted within the framework of multiple representations on 939 questions with 355 solutions from the 8th-grade mathematics textbook, and on 1096 questions with 522 solutions from the 9th-grade mathematics textbook. Representation types were categorized into five headings: symbolic, verbal, visual, model, and realistic. According to the research findings, the most frequently used representation type in both the 9th and 8th-grade MEB textbooks is symbolic representation. Alongside symbolic representations, visual representations are also extensively used, while the usage rate of model and realistic representations is considerably low. The preference for verbal representations is lower in the 9th-grade textbook compared to the 8th-grade textbook. Comparative analysis results reveal the continuity of representations in common topics such as data, equations and inequalities, and triangles found in the 8th and 9th-grade textbooks. It is observed that the most and least preferred representation types are the same in all common topics.

Keywords: Multiple representations, document analysis, mathematics textbook.

References

Adadan, E. (2013). Using multiple representation stop romote grade 11 students’scientific understanding of the particle theory of matter. Research in Science Education, 43, 1079–1105, https://doi.org/10.1007/s11165-012-9299-9

Ainsworth, S. (1999). The functions of multiple representations. Computers & education, 33(2-3), 131-152. https://doi.org/10.1016/S0360-1315(99)00029-9

Ainsworth, S. E. (1999). Etkili çoklu temsilli öğrenme ortamlarının tasarımı (Doktora tezi, ESRC Eğitim ve Eğitim Üzerine Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Nottingham Üniversitesi). Teknik Rapor Numarası 47.

Alkhateeb ,M. (2019). Multiple representations in 8th grade mathematics text book and the extent to which teachers implement them. International Electronic Journal of Matthematics Education, 14(1), 137-145, https://doi.org/10.12973/iejme/3982

Arslan, S., & Özpınar, İ. (2009). lköğretim 6.Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Öğretrmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi (12), 97-113. https://doi.org/10.17556/erziefd.463013.

Baştürk, S. (2010). Öğrencilerinin fonksiyon kavramının farklı temsillerindeki matematik dersi performansları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 465-482.

Birgin, O. & Gürbüz, R. (2009). İlköğretim II. kademe ğrencilerinin rasyonel sayılar konusundaki İşlemsel ve kavramsal bilgi düzeylerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2), 529-550.

Çepni, S. (2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, 5.Baskı, Trabzon.

Dede S. Ç., & Arslan, S. (2019). Türkiye’de 2002-2018 yılları arasında matematik ders kitapları üzerine yapılmış tezlerin ve makalelerin analizi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 13(1), 176-195. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.546301

Delice, A. & Sevimli, E. (2010) Matematik öğretmeni adaylarının belirli integral konusunda kullanılan temsiller ile işlemsel ve kavramsal bilgi düzeyleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 581 – 605

Delil, H. (2006) An analysıs of geometry problems in 6-8 grades turkey mathematics textbooks. [Middle East Technical University, Yüksek Lisans Tezi, Ankara]

Duval, R. (1999). Representation, vision and visualization: Cognitive functions in mathematical thinking. Basic issues for learning. In F. Hitt & M. Santos (Eds.), Proceedings of the 21st North American PME Conference, 1 (pp. 3–26).

Eroğlu, D., & Akkuş, B. (2021). 9.Sınıf Matematik Ders Kitabındaki Üçgenler Ünitesinin Çoklu Temsiller Bağlamında İncelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(2), 786-804. https://doi.org/10.51460/baebd.995676

Herman, M. F. (2002). Relationship of college students' visual preference to use of representations: Conceptual understanding of functions in algebra. The Ohio State University.

Işık, C., Işık, A., ve Kar, T. (2011). Öğretmen adaylarının sözel ve görsel temsillere yönelik kurguları problemlerin analizi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (30), 39-49. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

İncikabı, S. (2017) Çoklu temsiller ve matematik öğretimi: Ders Kitapları Üzerine Bir İnceleme. Cumhuriyet International Journal of Education,6 (1), 66 – 81

Janvier (1998) A Comprehensivetheory Of Representation for mathematics Education, The Journal of Mathematical Behavior,17(2), 167-181. https://doi.org/10.1016/S0364-0213(99)80057-3

Johansson, M. (2003). Textbooks in mathematics education: A study of textbooks as the potentially implemented curriculum (Doctoral dissertation, Luleå tekniska universitet).

Kaput, J. J. (1989). Supporting concrete visual thinking in multiplicative reasoning: Difficulties and opportunities. Focus on Learning Problems in Mathematics, 11, 35-47.

Kara, F. (2017). Altıncı sınıf öğrencilerinin kesirlerde toplama ve çıkarma işlemlerinde farklı temsilleri kullanma becerilerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya).

Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 170-189.

Lesh, R., Post, T. R., & Behr, M. (1987). Representations and translations among representations in mathematics learning and problem solving. In Problems of representations in the teaching and learning of mathematics (pp. 33-40). Lawrence Erlbaum.

MEB, (2013) Matematik Öğretim Programı

MEB, (2018) Matematik Öğretim Programı

National Council Of Teachers Of Mathematics (Nctm; 2000) Principles And Standards For School Mathematic

Utkugün, C. (2022). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ders kitapları hakkında görüşleri. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(2), 63-80. https://doi.org/10.47477/ubed.1182543

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları

Published

2024-05-23

How to Cite

GÜRMEN, S., MARDANİ, N., & TAPAN BROUTİN, M. S. (2024). ANALYSING 8th AND 9th GRADE MATHEMATICS TEXTBOOKS IN THE CONTEXT OF MULTIPLE REPRESENTATIONS. SSD Journal, 9(44), 35–55. https://doi.org/10.5281/zenodo.11212740

Similar Articles

<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.