Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İTFAİYECİLER İÇİN YANGIN VE ARAMA KURTARMA OLAYLARINDA TERMAL KAMERANIN ÖNEMİ
(THE IMPORTANCE OF THERMAL CAMERA IN FIRE AND SEARCH AND RESCUE EVENT FOR FIRE FIGHTERS )

Author : Emre Safa TENGİLİMOĞLU  ; Bülent BULDU  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 39
Page : 484-491
    


Summary

İtfaiye kelimesi Arapça’ da yangın söndürme anlamına gelen “İtfa” kelimesinden türemiştir. İtfaiyecilik ise başta yangın söndürme olmak üzere farklı görev tanımları olan, fedakârlık ve cesaret isteyen riskli bir meslek alanı olup profesyonel eğitim alınması gereken bir disiplindir. Öyle ki itfaiye teşkilatları dünyada organize olmuş en yaygın acil durum örgütleridir.(Gökkaya,2021) İtfaiyecilik mesleğinin başlıca görevi bütün acil durum ve afetlerde halkın yanında olarak,can ve mal güvenliğinin özenle yapılması hususunda görev ifa etmektir.İtfaiyeciler için görev tanımlamasını içeren belediye itfaiye yönetmeliği, iki türlü değerlendirilmektedir.Birinci husus,risk yönetimi yani herhangi bir acil durum veya afet gerçekleşmeden alınması ve yapılması gereken önlemleri kapsar.İkinci husus ise kriz yönetimi kapsamında ve afet veya acil durum içeren olayın sıfır noktasında yani müdahale yapılması gereken altın saatler olarak değerlendirilen noktada bir kurtarıcı olma durumudur. İtfaiyecilik mesleği can ve mal kurtarma için yapılan kutsal bir görevdir. Türk itfaiye teşkilatları ülkemizde vardiya usulü yani genel itibariyle 24 sat çalışma ve 48 saat dinlenme şeklinde 7 gün 24 saat görev başında beklerler. Görev teslimi ve nöbet değişimi sırasında tüm dünya itfaiye teşkilatlarının yaptığı gibi, itfaiyeci duasını okuyarak,insanların mal ve can güvenliği sırasında yanlarında destek olmak için istekli ve özverilidirler.İtfaiyecilik duası “Allah’ım, tehlikeye düşmüş olan her canlının, özellikle küçük bir çocuk ya da yaşlı birinin imdadına geç kalmadan yetişebilmem için bana güç ver… “ diye başlar. Hem yangın hem de arama kurtarma faaliyetleri sırasında yeni nesil kurtarma ekipmanlarından faydalanmak itfaiyecilik mesleği için son derece önem arz etmektedir.Bu çalışma ile termal kameranın itfaiyecilik mesleği için önemi vurgulanacaktır.Keywords
Termal Kamera,İtfaiye,İtfaiyecilik eğitimi

Abstract

The word firefighting is derived from the Arabic word "Fire", which means extinguishing fire. Firefighting, on the other hand, is a risky profession that requires sacrifice and courage, with different job descriptions, especially fire extinguishing, and is a discipline that requires professional training. So much so that fire brigades are the most common emergency organizations organized in the world. The main duty of the firefighting profession is to be with the people in all emergencies and disasters, is to perform a duty to ensure the safety of life and property with care. Municipal fire regulations, which include job descriptions for firefighters, are evaluated in two ways. The first issue covers risk management, that is, measures to be taken and done before any emergency or disaster occurs. The second issue is the situation of being a savior within the scope of crisis management and at the zero point of the disaster or emergency, that is, at the point considered as the golden hour to intervene. The firefighting profession is a sacred duty to save life and property. Turkish fire brigades are on duty 24 hours a day, 7 days a week in shifts, that is, working 24 hours and resting 48 hours in general. As all fire departments of the world do during duty handover and changing of the guard, By reading the firefighter prayer, they are willing and self-sacrificing to support people during their safety of property and life. The firefighting prayer begins with "O God, give me strength so that I can come to the rescue of every living creature in danger, especially a small child or an old person, before it's too late..." It is extremely important for the firefighting profession to benefit from new generation rescue equipment during both fire and search and rescue activities. With this study, the importance of the thermal camera for the firefighting profession will be emphasized.Keywords
Thermal Camera, Fire Brigade, Firefighting training

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri