Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HALKEVLERİNİN KÜTÜPHANECİLİK FAALİYETLERİ
(LIBRARY ACTIVITIES OF PUBLIC HOUSES )

Author : Erdem ÇANAK    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 37
Page : 124-134
    


Summary

Halkevleri; 1932-1951 yılları arasında faaliyet göstermişlerdir. Yakın dönem Türkiye tarihine damgasını vurmuş olan bu müesseseler, ilk defa 19 Şubat 1932 tarihinde açılmış, zaman içerisinde de sayıları artarak kapatıldıkları 1951 yılında 478’e ulaşmıştır. Yurdun dört bir yanında açılmış olan bu müesseseler, cumhuriyet değerlerini bireylere aşılamaya çalışmışlardır. Bunu da kurdukları şubeler aracılığıyla yapmışlardır. Bunlardan birisi de Kütüphane ve Neşriyat Şubesi’dir. Şubenin kütüphane ve neşriyat olmak üzere iki temel faaliyet alanı vardır. Açtığı kütüphane ve okuma odalarıyla toplumun okuma ihtiyacını gidermeye çalışan şube, bir taraftan da kitap sevgisinin yerleşmesi için çabalamıştır. Ayrıca neşriyat faaliyeti kapsamında da birçok kitap, broşür ve gazete yayınlamıştır. Yayınlanan bu eserlerle kayıt altına alınan yerel kültürel değerler gelecek nesillere aktarılmıştır. Böylece bir taraftan kütüphanelerle toplumsal aydınlanma için çalışırken bir taraftan da milli kültürün oluşumuna katkı sağlanmıştır. Gerçekleştirilen bütün bu faaliyetlerle de cumhuriyetin aydınlanma süreci bütün yurda yayılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada, Kütüphane ve Neşriyat şubelerinin kütüphanecilik konusundaki çalışmaları ele alınmıştır.Keywords
Halkevleri, Kütüphane, Halk Kütüphanesi, Kütüphane ve Neşriyat Şubesi.

Abstract

Public Houses operated between 1932-1951. These institutions which are important socio-cultural institution that has marked to near-term history of Turkey were opened on 19th February 1932 and reached a total number of 478 by the year they were shut down in 1951. Public Houses, which were opened all over the country, tried to make people adopt the values of the republic through their branches all over the country. One of them is the Library and Publication Branch. The branch has two main areas of activity: library and publication. Trying to meet the reading needs of the society with the library and reading rooms it opened, the branch also strived for the love of books. In this way, many books, brochures and newspapers were published. Local cultural values recorded with these published works have been transferred to future generations. Thus, while working for social enlightenment with libraries, it also contributed to the formation of national culture. With all these activities, the enlightenment process of the republic was tried to spread throughout the country. In this study, the studies of the Library and Publication branches on librarianship are discussed.Keywords
Public Houses, Library, Public Library, Library and Publication Branch.

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri