Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Lider Söylemlerinde Göç ve Seçim: Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri (2014-2016)
(Immigration And Election In Leader Rhetoric: Turkey-European Union Relations (2014-2016) )

Author : Furkan BATUR    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 37
Page : 327-351
    


Summary

Bu çalışmada Almanya hükümet başkanı Angela Merkel ve Türkiye devlet başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2014 ve 2015 yıllarındaki söylemleri üzerinden Türkiye-AB ilişkileri incelenmiştir. Suriye’de yaşanan iç savaşın göç hareketlerini arttırdığı dönemde imzalanan Vize Muafiyeti ve Geri Kabul Anlaşması’yla uzun süredir durgun olan Türkiye-AB ilişkilerinde 2014 yılı başında yeni bir süreç başlamıştır. Aynı yıllarda Türkiye’de yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimi, 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimleri yaşanmıştır. Merkel öncülüğünde yürütülen süreçte, Erdoğan’ın Almanya ziyaretleri ve Merkel’in Türkiye ziyareti önem kazanmıştır. Bu araştırmada belirlenen haber sitelerinden günlük olarak arşiv taraması yapılarak söylemler tespit edilmiş, bu doğrultuda ilişkiler ekseninde liderlerin söylemlerinde ne gibi bir değişim olduğu ve bu söylemlerin Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğinde ne gibi bir etki yarattığı eleştirel söylem analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda giriş bölümünün ardından 2014 ve 2015 yılında Erdoğan ve Merkel eksenli söylemleri üçer aylık dönemler şeklinde incelenmektedir. Ardından söylemlerdeki vurgular tablolar üzerinden analiz edilmiş ve sonuç bölümü bulguların değerlendirmesi ile sona ermiştir.Keywords
Türkiye-Almanya, AB, Söylem, Göç, Seçim

Abstract

In this study, Turkey-EU relations were examined through the discourses of German government president Angela Merkel and Turkish president Recep Tayyip Erdoğan in 2014 and 2015. With the Visa Exemption and Readmission Agreement signed during the period when the civil war in Syria increased migration movements, a new process began at the beginning of 2014 in Turkey-EU relations, which had been stagnant for a long time. In the same years, local elections, presidential elections, 7 June and 1 November general elections took place in Turkey. In the process led by Merkel, Erdogan's visits to Germany and Merkel's visit to Turkey have gained importance. In this research, discourses were identified by daily archival search from the news sites determined and in this direction, what kind of change occurred in the discourses of the leaders in the axis of relations and what effect these discourses had on the future of Turkey-EU relations were evaluated by the method of critical discourse analysis. In this direction, following the introductory section, the discourses of Erdoğan and Merkel in 2014 and 2015 are examined in quarterly periods. Then, the emphasis in the discourses was analyzed through the tables and the conclusion section ended with the evaluation of the findings.Keywords
Turkey-Germany, EU, Discourse, Migration, Election

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Ocak sayımız yayınlanmıştır.    MART SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Mart sayımız için makalenizi 1 Mart tarihine kadar yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri