Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YANMETİNLER BAĞLAMINDA ÖNSÖZLER ÜZERİNDEN MANİPÜLASYON KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME: İNGİLİZCE VE FRANSIZCA İLK KUR’AN ÇEVİRİLERİ
(A COMPARATIVE STUDY ON THE MANIPULATION ON THE PREFACES IN TERMS OF PARATEXTS: THE FIRST FRENCH AND ENGLISH TRANSLATIONS OF THE HOLY QUR’AN )

Author : Recep HATİPOĞLU    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 37
Page : 223-231
    


Summary

Çeviride manipülasyon tarihin her döneminde zaman zaman karşılaşılmış bir olgudur. Literatürde yer alan, “Bütün çeviriler, kaynak metnin belli bir amaç için bir şekilde manipüle edildiğini ima eder,” veya “Çeviri ideolojiden ayrı düşünülemez” gibi ifadelerin doğruluğu özellikle kutsal metin çevirilerinde ve sosyal medya ile siyasi içerikli çevirilerde karşılaşılan bir durumdur, zira mensubu olmadığınız bir dinin kutsal kitabının çevirisi hem zordur hem de ciddi bir hassasiyet gerektirir ve ayrıca siyasi içerikli ve sosyal medya çevirilerinde manipülasyon zaman zaman başvurulan bir yöntemdir. Kur’an çevirilerini incelediğimizde, ekleme, çıkarma, değiştirme gibi çeviri stratejilerine sık sık başvurulduğu dikkat çekmektedir. Ancak yapılan manipülasyonlar her zaman kasıtlı olmamakla birlikte, nadir karşılaşılan bazı durumlarda okuyucunun önsözler vasıtasıyla manipüle edildiği de karşılaşılan bir durumdur. 1647 yılında André du Ryer tarafından L’Alcoran de Mahomet başlığıyla yapılan ilk Kur’an çevirisi ve bu çeviriden hareketle 1649 yılında Alexander Ross tarafından The Alcoran of Mahomet adıyla yapılan İngilizce çevirisinin “Okuyucuya” başlıklı önsöz kısmında okuyucuyu yönlendirme amaçlı manipülasyona başvurulduğu görülmektedir. Bu çalışmada, ilk Fransızca ve İngilizce Kur’an çevirileri yanmetinler bağlamında önsözlerde manipülasyon açısından incelenecektir.Keywords
Çeviri, Çeviride Manipülasyon, Yanmetin, Önsöz, Kur’an

Abstract

The manipulation in translation is a fact that can sometimes be seen through history. The statements such as, “All translations imply that the source text is manipulated in some way for a specific purpose”, and “Translation cannot be thought differently from ideology” are partly correct especially in the sacred texts, social media translations and translations related to politics because the translation of a sacred text related to a religion to which you are not connected is very difficult and it necessitates precision, and also the manipulation in translations of social media and political texts is a way sometimes used to manipulate. When the translations of the Qur’an examined, the strategies such as addition, omission, modulation are seen to be used very often. However,even though the manipulation is not usually deliberate, the using of prefaces is a way sometimes used to manipulate the readers. In the first Qur’an translation in French done by André du Ryer in 1647 and the first translation in English directly from the French version by du Ryer, it can be seen that the readers are manipulated through the section “Au lecteur” in French translation and “To the reader” in English version. In this study, the first French and English translations of the Qur’an will be examined with regards to the manipulation in the prefaces in terms of paratextes.Keywords
Translation, Manipulation in Translation, Paratexts, Preface, Qur’an

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri