Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AZERBAYCAN TARİHİNDE HUKUKUN GELİŞİMİ
(THE DEVELOPMENT OF LAW IN THE HISTORY OF AZERBAIJAN )

Author : Oğuzhan UZAR    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 37
Page : 187-193
    


Summary

Azerbaycan topraklarında devlet geleneği eski zamanlardan beri var olmuş ve giderek gelişmiştir. Eski zamanlardan beri çeşitli türde hukuk anıtlarının varlığı, bazılarının henüz araştırma nesnesi haline gelmemiş olması, Azerbaycan'ın hem devlet geleneklerini hem de hukuk anıtlarını inceleyen her bilimin ortaya çıkmasını gerekli kılmıştır. Azerbaycan devlet ve hukuk tarihi olarak adlandırılan bu bilim dalı geçen yüzyılın ortalarından itibaren şekillenmiş ve modern çağımızda hukuk bilimleri arasında hak ettiği yeri almıştır. Azerbaycan devlet tarihi ve hukuk biliminin konusu, belirli bir tarihsel dönemde ülkemiz topraklarında devlet ve hukuk türlerinin ve biçimlerinin ortaya çıkması, gelişmesi ve değiştirilmesinin yanı sıra devleti de içerir. belirli devletlerin yapısı, mevzuatı, alanları ve yasal kurumları Hukuki süreçlerin organizasyonu ve gelişimi konuları, Azerbaycan'ın devlet ve hukuk tarihi konusu ile hem zaman hem de mekan sınırları içinde incelenmektedir.. bu süreçlerin mekânsal sınırları sadece Azerbaycan topraklarıyla sınırlıdır. Azerbaycan'ın devlet ve hukuk tarihi, adından da anlaşılacağı gibi, hem tarih bilimleri hem de hukuk bilimleri içinde var almaktadır.Keywords
Devlet, Hukuk, Gelenek, Organizasyon, Halk, Teoriler

Abstract

The state tradition in the territory of Azerbaijan has existed since ancient times and has gradually developed. The existence of various types of legal monuments since ancient times, some of which have not yet become the object of research, necessitated the emergence of every science that studies both state traditions and legal monuments of Azerbaijan. This branch of science, which is called Azerbaijan state and law history, has been shaped since the middle of the last century and has taken its deserved place among legal sciences in our modern age. The subject of Azerbaijan state history and legal science includes the state, as well as the emergence, development and change of types and forms of state and law in the territory of our country in a certain historical period. The structure, legislation, areas and legal institutions of certain states The organization and development of legal processes are examined in the context of the state and legal history of Azerbaijan, both in time and space. The spatial boundaries of these processes are limited only to the territory of Azerbaijan. State and legal history of Azerbaijan, as the name suggests, exists in both historical and legal sciences.Keywords
State, Law, Tradition, Organization, People, Theories

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri