Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AİLE İÇİ ŞİDDET
(DOMESTIC VIOLENCE )

Author : Sultan ATEŞOĞLU    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 37
Page : 291-303
    


Summary

Şiddet, güç ve baskı uygulayarak, kişinin bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan durumlardır. Aile içi şiddet, ailenin bir üyesinin ailenin diğer üyelerine karşı gösterdiği saldırgan davranışlardır. Kişiyi isteği dışında davranmaya zorlayan her türlü tutum ve davranışı (aşağılanmak, tehdit etmek, darp etmek, zorla cinsel ilişki kurmak ya da kurmaya zorlamak, kısıtlamak, zorla evlendirilmek, vb.) içine almaktadır. Bu çalışmanın amacı aile içi şiddet konusunu incelemektir. Aile içi şiddetin tanımı, özellikleri, bireylere olan etkilerini incelenerek, alan yazın içerisinde çözüm yolları konusuna açıklık getirmek, makalenin ana amacını oluşturmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de ve yurt dışında aile içi şiddet üzerine yapılmış olan çalışmalar incelenmiştir. Bir derleme çalışması olan bu araştırma uzmanlara yardımcı olabilir ve alan yazına katkı sağlayabilir. Konu ile daha fazla çalışma yapılması önerilmiştir.Keywords
Şiddet, Aile içi şiddet

Abstract

Violence is a situation that causes physical or mental harm to a person by applying force and pressure. Domestic violence is the aggressive behavior of one member of the family towards other members of the family. It includes all kinds of attitudes and behaviors that force the person to act against their will (humiliation, threat, battering, forced sexual intercourse or coercion, restriction, forced marriage, etc.). The aim of this study is to examine the issue of domestic violence. The main purpose of the article is to clarify the issue of solutions in the literature by examining the definition, characteristics and effects of domestic violence on individuals. For this reason, studies on domestic violence in Turkey and abroad were examined. This research, which is a review study, can help experts and contribute to the literature. Further work on the subject is recommended.Keywords
Violence, Domestic violence

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri