Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CEMİL KAVUKÇU’NUN SELO’NUN KUŞLARI ADLI YAPITI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION OF CEMİL KAVUKÇU’S SELO’NUN KUŞLARI (THE BIRDS OF SELO) )

Author : Nuray KÜÇÜKLER KUŞÇU  ; Şeyma HAN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 37
Page : 162-173
    


Summary

Özet: Cemil Kavukçu, 1980 sonrası Türk öykücülüğünün önemli temsilcilerinden biridir. Kavukçu, yetişkinlere yönelik yazdığı öykü kitaplarının yanı sıra çocuklar için on bir kitap yazmıştır. Selo’nun Kuşları adlı öykü kitabı, Cemil Kavukçu’nun ilk çocuk kitabıdır. Ancak yazar bu yapıtı, daha önce yetişkinler için yazdığı öyküler içinden çocukların beğeneceğini düşündüğü öyküleri seçerek kitaplaştırmıştır. Bu çalışmanın amacı Cemil Kavukçu’nun Selo’nun Kuşları adlı yapıtını çocuk edebiyatının temel ögelerinden konu, karakterler, dil ve anlatım özellikleri açısından incelemektir. Bu doğrultuda çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Çalışma nesnelerini Kavukçu’nun Selo’nun Kuşları adlı öykü kitabında yer alan öyküler oluşturmuştur. Yapılan alanyazın taramasıyla Cemil Kavukçu’nun yazınsal yönü, çocuk edebiyatçısı yönü ve çocuk edebiyatının temel ögeleri ile ilgili bilgilere ulaşılmıştır. Sonuçta, Selo’nun Kuşları adlı yapıtı oluşturan öykülerin ilk yazıldığında çocuk okurlar için kaleme alınmadığı ancak yine de çocuk edebiyatının temel ögeleri açısından değerlendirmeye uygun olduğu bulgulanmıştır.Keywords
Anahtar Sözcükler: Cemil Kavukçu, çocuk edebiyatı, Selo’nun Kuşları

Abstract

Abstract: Cemil Kavukçu is one of the important writers in Turkish short story after 1980. Kavukçu has written eleven books for children as well as short story books for adults. Selo'nun Kuşları is the first children's book of Cemil Kavukçu. However, the writer chose the stories he thought the children would like from the stories he had written for adults before and compiled it into a short story book. The aim of this study is to examine Cemil Kavukçu's work called Selo'nun Kuşları in terms of subject, characters, language and expression features, which are the basic elements of children's literature. In this direction, document analysis, one of the qualitative research methods, was used in the study. The objects of study is the stories in Kavukçu's story book Selo'nun Kuşları. Information about Cemil Kavukçu, children's literature and basic elements of children's literature was obtained from literature review. . As a result, it has been found that the stories that make up Selo'nun Kuşları were not written for child readers when they were first written, but they are still suitable for evaluation in terms of the basic elements of children's literature.Keywords
Key Words: Cemil Kavukçu, children’s literatüre, Selo’nun Kuşları

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri