Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YANGININ GELİŞİM EVRELERİ VE YANGININ YAYILMASINDA ISI TRANSFERİNİN ETKİSİ
(EFFECT OF HEAT TRANSFER ON FIRE DEVELOPMENT STAGES AND SPREAD OF FIRE )

Author : Bülent BULDU    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 37
Page : 1-10
    


Summary

Ateş medeniyetlerin gelişmesinde başat rol oynamış ve tarih boyunca dönüm noktası olan her olayda ateş ve ateşin ürettiği enerji etkili olmuştur. Fatih Sultan Mehmet’in 1453’te İstanbul’u fethinde kullandığı topların ana enerjisi yanma reaksiyonudur. Endüstri devrimi ve makineleşmenin temelinde ana enerji kaynağı yine yanma reaksiyonudur. Günümüzde otomobillerin çalışması, ısınma, beslenme ve daha birçok işlemin temelinde yanma reaksiyonu yer alır. Yine en temel gereksinimler olan yemek pişirme, ısınma, aydınlatma ve kap kacak yapımı hep ateş sayesinde olmuştur. Bu sayede ateş, insanoğlu için mitlere konu olacak kadar önemli bir hal almıştır. Ancak özellikle son yüz yılda teknolojinin çok hızlı gelişmesi ile beraber yaşam alanlarının inşa edilmesinde kullanılan yapı malzemeleri, kullanılan eşyalar ve cihazların çeşitliliği artmış ve bu alanlarda ham madde olarak sentetik esaslı ürünlerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu durum günümüz yangınlarının da çok daha yıkıcı olmasına neden olabilmektedir. Günümüz yangınlarında çok daha farklı yangın gazı meydana gelmektedir. Keza yangınların ürettiği ısı değeri de çok daha yüksek olabilmektedir. Bu durum yangınların büyümesini ve yayılmasını kolaylaştırdığı gibi söndürme çalışmalarını da o denli zorlaştırmaktadır. Oluşan ısı ve yangın gazlarının söndürme personelini etkilememesi için kişisel korunma ekipmanlarının kullanımını kesinlikle zorunlu kılmaktadır. Son yıllarda kişisel koruyucu kullanmadan veya yanlış kuşanarak yangın ortamına giren bir çok itfaiyeci yaralanmış veya hayatını kaybetmiştir. Bu bildiride kapalı alan yangınlarının hızla büyümesine neden olan ısı transferi şekilleri ve yangın evreleri irdelenerek, bu evrelerde gerçekleşmesi muhtemel tehlikelerin habercisi olabilecek belirteçler üzerinde durulmuştur.Keywords
Ateş, Yanma, Yangın, Flashover, Isı Transferi

Abstract

Fire has played a leading role in the development of civilizations and fire and the energy produced by fire have been effective in every turning point throughout history. The main energy of the cannons used by Fatih Sultan Mehmet in the conquest of Istanbul in 1453 is the combustion reaction. On the basis of the industrial revolution and mechanization, the main energy source is the combustion reaction. Today, the combustion reaction is the basis of the operation of automobiles, heating, feeding and many other processes. Cooking, heating, lighting and pottery making, which are also the most basic needs, have always been thanks to fire. In this way, fire has become so important for human beings that it is the subject of myths. However, especially in the last century, with the rapid development of technology, the variety of building materials, items and devices used in the construction of living spaces has increased and the use of synthetic-based products as raw materials has become widespread in these areas. This situation can cause today's fires to be much more destructive. In today's fires, many different fire gases occur. Likewise, the heat value produced by fires can be much higher. This not only facilitates the growth and spread of fires, but also makes extinguishing efforts more difficult. It absolutely necessitates the use of personal protection equipment so that the heat and fire gases generated do not affect the extinguishing personnel. In recent years, many firefighters who entered the fire environment without using personal protective equipment or wearing them incorrectly have been injured or lost their lives. In this paper, the heat transfer patterns and fire stages that cause the rapid growth of indoor fires are examined, and the indicators that may be the harbinger of possible dangers in these stages are emphasized.Keywords
Fire, Combustion, Fire, Flashover, Heat Transfer

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri