Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAPSAYICI EĞİTİMİN NİTELİĞİNE İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
(OPINIONS OF PRE-SCHOOL TEACHERS ON THE QUALITY OF INCLUSIVE EDUCATION )

Author : Seyide YILDIZ  ; Bahadır GÜLBAHAR  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 37
Page : 37-65
    


Summary

Kapsayıcı eğitim, eğitim sürecinde tüm öğrencilerin ilgisini çekmek ve onların bireysel yetenekleri ve ihtiyaçları ile eğitimi uyumlu hâle getirerek onları desteklemeyi amaçlayan bireyselleştirilmiş kaliteli eğitim programları gereği fırsat eşitliği oluşturan yaklaşımdır. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin kapsayıcı eğitimin niteliğine ilişkin düşüncelerinin belirlenmesidir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden tekli durum çalışmasıdır. Çalışma grubu, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan, kapsayıcı eğitim ile ilgili hizmet içi eğitim seminerine katılmış olan ve bu konuda bilgisi olduğu düşünülen 20 okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri ile çözümlenmiştir. Araştırmada sonuç olarak kapsayıcı eğitim uygulamalarının öğretmenler tarafından benimsendiği ve kapsayıcı eğitimin eğitim sistemimizde tüm öğrenciler için gerekli bir öğrenme yöntemi olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca kapsayıcı eğitimin gerekliliğine inanmalarına rağmen kapsayıcı eğitimde karşılaştıkları problemler karşısında öğretmenlerin zorlandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara bağlı olarak öğretmenlerin kapsayıcı eğitim ve uygulamalı eğitim konusunda desteklenmeleri önerilmektedir.Keywords
Kapsayıcı eğitim, okul öncesi öğretmenleri, öğretmen görüşleri.

Abstract

Inclusive education is an approach that creates equality of opportunity in accordance with individualized quality education programs that aim to attract the attention of all students in the education process and to support them by harmonizing education with their individual abilities and needs. The aim of this study is to determine the thoughts of preschool teachers about the quality of inclusive education. The research is a single case study from qualitative research methods. The study group consists of 20 pre-school teachers who work in schools affiliated to the Ankara Provincial Directorate of National Education in the 2022-2023 academic year, who attended the in-service training seminar on inclusive education and who are thought to have knowledge on this subject. Data were collected through semi-structured interviews. The obtained data were analyzed with descriptive analysis and content analysis techniques. As a result of the research, it has been revealed that inclusive education practices are adopted by teachers and that inclusive education is a necessary learning method for all students in our education system. In addition, although they believe in the necessity of inclusive education, it has been concluded that teachers have difficulties in the face of the problems they encounter in inclusive education. Based on these results, it is recommended that teachers be supported in inclusive education and applied education.Keywords
Inclusive education, preschool teachers, teacher opinions.

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri