Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TARİHSEL BELLEĞİN GÖRÜNTÜ KAYIT YOLUYLA YENİDEN İNŞASI: LİCE DEFTERİ BELGESELİ İNCELEMESİ
(HISTORICAL MEMORY RENEWALS BY IMAGE REGISTRATION: LİCE BOOK DOCUMENTARY EXAMINATION )

Author : Murat ÖZDEMİR    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 12
Page : 401-413
1086    684


Summary

Bu çalışma resmi yazınsal tarihin iktidar temelli düz çizgisel anlayışına karşı, sinemanın, görüntünün devrimsel işlevine odaklanmaktadır. Tarihsel öğretinin güç ve iktidarla kirlenmiş olması; iktidarı tesis etme noktasında tarihsel bilginin büyük anlatılar ve kahramanlık söylentilerinin etrafında kurgulanması, güçsüz olanı dışlamış, ötekinin sesini, tarihini bastırmıştır. Ancak günümüzde “muzafferin, güçlünün tarihi” yeni yaklaşımlarla bertaraf edinilmeye çalışılmaktadır. Özellikle 60’lı yıllardan itibaren sosyal bilimler içine sızan sinemanın işlevi, mikro ve sözlü tarih çalışmalarında alternatif karşı tarihsel bilginin yaratılmasına olanak tanımıştır. Merkezi tarih anlayışını yıkan bu çalışmalar beraberinde alternatif belleklerin yaratılmasına da katkı sağlamıştır. Rasyonel olandan, duygusal olana yönelimi sağlamış, toplum içindeki çatışmaların azaltılmasında duygunun gücünün önemini ortaya çıkarmıştır. Yazınsal resmi tarihi yazanın özsel bağlamının aşılması noktasında, bizzat tarihini deneyimleyenin sesinden yola çıkılarak yeni tarihsel bilginin topluma kazandırılmasında görüntünün gücü keşfedilmiş, sosyal bilimlerde her geçen gün belgesel sinemanın kapsamı daha da genişlemiştir. Bu bağlamlarda, bu çalışma da resmi tarih anlayışına karşı belgesel sinemanın önemine odaklanmakta, Lice Defteri belgeseli ile örnek bir inceleme gerçekleştirmektedir.Keywords
Belgesel Sinema, Resmi Tarih, Lice Defteri Belgeseli, Alternatif Tarih

Abstract

This work focuses on the revolutionary function of the cinema, the vision, against the ruling straight lineal understanding of formal literary history. The fact that the historical teaching is polluted by power and sovereign; at the point of establishing power, the construction of historical information around great narratives and heroic rituals has suppressed the powerless, the voice of the other, the history of the other. Today, however, "victorious, history of strength" is being tried to be dismissed with new approaches. Especially since the 60's, the function of the cinema that leaks into social sciences has enabled the creation of alternative counter historical information in micro and oral history studies. These studies, which destroyed the understanding of central history, also contributed to the creation of alternative memories. Rationally, he has made an impression on the emotional, revealing the importance of the power of emotion in reducing conflicts within society. At the point of transcending the essence of the writer's official history, the power of visualization was discovered in collecting new historical information from the voice of the person who experienced history itself, and the scope of documentary cinema has been expanded everyday in social sciences. In this context, this study focuses on the importance of documentary cinema against the understanding of official history, and performs an exemplary examination with the Lice Notebook documentary.Keywords
Documentary Cinema, Official History, Lice Notebook Documentary, Alternative History

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri