Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİBLİYOMETRİK ANALİZ BAĞLAMINDA SANAL KAYTARMA
( CYBERLOAFİNG IN THE CONTEXT OF BIBLIOMETRIC ANALYSIS )

Author : Güneş Han SALİHOĞLU    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 34
Page : 276-283
    


Summary

Bu araştırmanın amacı 2012-2022 yılları arasında Dergipark veri tabanında yayınlanmış olan sanal kaytarma konusundaki çalışmaların bibliyometrik olarak incelemektir. Bu bağlamda 2012-2022 yılları arasında DergiPark veri tabanında sanal kaytarma alanında yayınlanan çalışmalar excell ve Maxqda programı vasıtası ile sınıflandırılmıştır. 2012-2022 yılları arasında Dergipark veri tabanında sanal kaytarma konusuyla ilgili yayınlanmış 75 adet çalışma bibliyometrik olarak incelenmiştir. Bibliyometrik analiz için temel göstergeler “makalelerin yayınlandığı dergilere göre dağılımı, yayın yılları, yayın yeri, yazar sayısı ve araştırma yönetimleri” oluşturmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre sanal kaytarma kavramıyla ilgili toplam 61 tane farklı dergide yayın bulunmaktadır. Sanal kaytarma konulu makalelerin yıllara göre dağılımı incelendiğinde en fazla yayının 2020 yılında 16 adet, en az yayın ise, 2012 yılında ise 2 adet yayın bulunmaktadır. Sanal kaytarma konulu makalelerin yazar sayılarına göre dağılımı incelendiğinde ise tek yazarlı makale sayısı 14, 2 yazarlı makale sayısı 44,üç yazarlı makale sayısı 14 ve dört yazarlı makale sayısı 3 olduğu belirlenmiştir. Sanal kaytarma konulu makalelerin araştırma yöntemlerine göre dağılımı incelendiğinde 67 çalışmanın nicel,8 çalışmanın ise nitel olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın sadece 2012-2022 arasında Dergipark veri tabanında yayınlanmış çalımları kapsamaktadır. Dolayısıyla farklı veri tabanları kullanılarak sanal kaytarmayla ilgili konuların çalışmaların bibliyometrik analizlerinin yapılması araştırmacılara önerilebilir. Yapılan incelemeler sonucunda sanal kaytarma kavramıyla ilgili eksik kalan alt konuları ortaya çıkarmak gibi bu alandaki sonraki araştırma girişimlerinin başlatılmasının temelini oluşturacaktır.Keywords
Sanal, Sanal kaytarma, Bibliyometrik Analiz

Abstract

This aim is to search bibliometrically from the cyberloafing publications in the Dergipark database between 2012-2022. In this context, studies in the field of cyberloafing in the DergiPark database between 2012-2022 were carried out through excel and Maxqda program. 75 studies on the subject of loafing in the Dergipark database between 2012-2022 are bibliographically numbered. The basic indicators for the biblio are the formation of “publication metrics, number of authors and research management of articles according to the journals in which the articles are published”. According to the results of the research, there are a total of 61 different journals on the concept of cyberloafing. The history of the articles on cyberloafing by years There are 16 publications at the most in 2020 and 2 in 2012. The number of written articles is 14, the number of 2 articles is 44, the number of articles with three authors is 14, and the number of articles with four authors is 3, the number of articles with 14 authors and the article with four authors. According to the research method of the articles on cyberloafing, 67 beautifull8 exhibited. This counts only the plays published in the Dergipark database between 2012-2022. Therefore, different databases can be suggested to perform bibliometric analyzes of virtual environment applications. The examinations made will constitute the actions to be taken on the practice regarding this subject, such as the remaining sub-examination regarding the knowledge about cyberloafing.Keywords
Loafing, Cyberloafing, Bıblıometrıc Analysıs

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri