Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARIN TFRS 5 KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİMESİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR
(ACCOUNTING OF FIXED ASSETS HELD FOR SALE UNDER TFRS 5 AND SAMPLE APPLICATIONS )

Author : Ahmet AKGEMCİ    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 34
Page : 215-223
    


Summary

İşletmelerin faaliyetlerinde kullanmak amacıyla iktisap ettikleri ve bir faaliyet dönemi içerisinde elden çıkarmayı düşünmedikleri varlıklar , duran varlık olarak ifade edilmektedir. Duran varlıklar işletmeye nakit akışı sağlayan en önemli varlık grubu olmakla birlikte , işletmeler bazı durumlarda duran varlıklarını elden çıkarmayı arzu etmektedirler. Özellikle işletme yönetiminin duran varlığın satışına ilişkin detaylı bir satış planın olması ve varlığın piyasada satış ihtimalinin yüksek olması halinde ilgili duran varlık yada varlık grubu “TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık ve Durdurulan Faaliyetler” standardı gereğince ,duran varlık hesap grubundan çıkartılarak dönen varlıklara aktarılmaktadır. İşletmenin kullanımdan veya üretimden çektiği duran varlıkların , satış amaçlı elde tutulan duran varlık olarak sınıflandırılması sürecinde net defter değerleri ile satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri karşılaştırılır ve küçük olan değer üzerinden kayıtlara alınır. Varlığın satışının gerçekleşmemesi halinde dönem sonlarında yine net defter değerleri ile satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerinden düşük olan ile ölçümlenmeye devam eder. İlgili literatür incelendiğinde TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık ve Durdurulan Faaliyetler” standardının bankalar ve finansal kiralama şirketlerinde uygulama alanı bulduğu görülmektedir. Bu kapsamda söz konusu bu çalışmada satış amaçlı elde tutulan duran varlıkların sınıflandırılması , ölçümlenmesi ve mali tablolarda sunumuna ilişkin bilgiler verilmiştir.Keywords
TFRS 5 ,Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar.

Abstract

Assets that businesses acquire for use in their operations and that they do not intend to dispose of within an operating period are expressed as fixed assets. Although fixed assets are the most important asset group that provides cash flow to the business, businesses sometimes wish to dispose of their fixed assets. In particular, if the business management has a detailed sales plan for the sale of the fixed asset and the asset is likely to be sold in the market, the relevant fixed asset or asset group is removed from the fixed asset account group and transferred to current assets in accordance with the “TFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations” standard. . In the process of classifying non-current assets that the entity withdraws from use or production as held for sale, their net book values are compared with their fair values less costs to sell and recorded at the lower value. If the sale of the asset is not realized, it continues to be measured at the end of the period with the lower of net book values and fair value less costs to sell. When the relevant literature is examined, it is seen that the TFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations standard finds application in banks and financial leasing companies. In this context, in this study, information on the classification, measurement and presentation in financial statements of fixed assets held for sale are given.Keywords
TFRS 5, Fixed Assets Held for Sale.

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri