Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALBAYRAK VE İRADE-İ MİLLİYE GAZETELERİNDE ERMENİ MESELESİ
(The Armenian Issue in Albayrak and İrade-i Milliye Newspapers )

Author : Alaattin UCA  ; Selcen ÇETİNKAYA  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 33
Page : 424-436
    


Summary

Osmanlı Devleti çok uluslu bir devlettir. Osmanlı Devleti’nin hoşgörü esasına dayanan yönetim biçiminden Ermeniler de faydalanmışlardır. Türk Ermeni ilişkileri ve Ermeni meselesi oldukça kapsamlı bir konudur ve bu konu Milli Mücadele yıllarının sesi olan iki gazetede; Albayrak ve İrade-i Milliye Gazetelerinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Albayrak Gazetesi, Türk topraklarının işgal edildiği günlerde Erzurum’da, 14 Mart 1913 ve 29 Mart 1915 tarihlerinde 93 sayı çıkarmıştır ancak günümüze bu 93 sayının 2si ulaşabilmiştir. Gazetenin yayın hayatına ikinci kez başlaması Mondros Mütarekesi sonrasında yurdun düşman tarafından işgal edilmeye başlandığı zamanlarda; 5 Mart 1919 tarihi olup 14 Şubat 1921’e kadar yayımlanmıştır. İrade-i Milliye Gazetesi Sivas Kongresi sonunda, 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas’ta yayın hayatına başlamış olup 24 Mayıs 1921’e kadar yayımlanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, gazeteyi yakından takip etmiştir. Bu iki gazete, yurdun işgallerini, yapılan haksızlıkları, söylenmesi gerekenleri halka duyuran, yurdun sesi olan ve Türk kurtuluş mücadelesinin savunucusu niteliklerini taşımaktadır. Bu çalışmada, Albayrak ve İrade-i Milliye Gazetelerinde geçen Ermeni meselesi hakkındaki haberler, yazılar, makaleler incelenmiştir.Keywords
Ermeni Meselesi, Albayrak Gazetesi, İrade-i Milliye Gazetesi

Abstract

The Ottoman Empire was a multinational state. Armenians also benefited from the Ottoman Empire's management style based on tolerance. Turkish-Armenian relations and the Armenian issue are a very comprehensive issue and this issue was published in two newspapers that were the voice of the years of national struggle; It appears frequently in Albayrak and İrade-i Milliye Newspapers. Albayrak Newspaper published 93 issues on March 14, 1913 and March 29, 1915 in Erzurum during the days when Turkish lands were occupied, but 2 of these 93 issues have survived to the present day. The second time the newspaper started its publication life, when the country began to be occupied by the enemy after the Armistice of Mondros; It was dated March 5, 1919 and was published until February 14, 1921. İrade-i Milliye Newspaper started its publication life in Sivas on 4 September 1919 at the end of Sivas Congress and was published until 24 May 1921. Mustafa Kemal Atatürk followed the newspaper closely. These two newspapers carry the characteristics of announcing the occupations of the country, the injustices and the things that need to be said, being the voice of the country and defending the Turkish liberation struggle. In this study, news, articles and articles about the Armenian issue in Albayrak and İrade-i Milliye newspapers were examined.Keywords
Armenian İssue, Albayrak Newspaper, İrade-i Milliye Newspaper

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri