Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2021 YAZ AYLARINDA YAŞANAN ORMAN YANGINLARININ İTFAİYE TEŞKİLATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ANTALYA İTFAİYE TEŞKİLATI ÖRNEĞİ
(THE EFFECTS OF FOREST FIRES IN THE SUMMER 2021 ON FIRE FIGHTINGS ANTALYA FIRE DEPARTMENT EXAMPLE )

Author : Emre Safa TENGİLİMOĞLU  ; Bülent Buldu  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 32
Page : 276-284
    


Summary

Dünyada küresel ısınma ve iklim değişikliklerinden de kaynaklı olarak yeryüzünde yaşanan, afetler (deprem, sel, tsunami, orman yangınları... vb.) artış göstererek devam etmektedir. Dünyada artış gösteren bu afetler maalesef ülkemize de yansımıştır. 2021 Temmuz-Ağustos döneminde yaşanan orman yangınları, tarihte kayıtlara geçmiş yaşanan en büyük orman yangınları arasındadır. 2021 Temmuz-Ağustos döneminde yaşanan orman yangınları, tarihte kayıtlara geçmiş yaşanan en büyük orman yangınları arasındadır. Bu tarihler arasında Antalya ilinde çıkan orman yangınlarında kırsal alanla birlikte toplam 135 bin hektar alan maalesef yanmıştır. Çıkan yangın sırasında 50 ye yakın mahallede tahliye işlemi gerçekleştirilmiştir. Yangın maalesef 3. Seviye bir afete dönüşmüş ve yüzlerce bina hasar görmüştür. Hasar gören binaların ağır hasar ve orta hasarlı olmaları maddi zararın boyutlarını arttırmıştır. Maalesef ortaya çıkan yangınlarda 250 kişi yaralanmış, 7 kişi hayatını kaybetmiştir. Yangın yabani hayatı da olumsuz etkilemiş ve neticesinde yüzlerce küçükbaş ve büyükbaş hayvan ile birlikte, ormanda yaşamını sürdüren irili ufaklı yüzlerce canlı hayatını kaybetmiştir. Gerçekleşen bu yangının vakit kaybedilmeden söndürülmesi ve kontrol altına alınabilmesi için başta Antalya İtfaiyesi olmak üzere ülkemizin her yerinden itfaiye teşkilatları orman yangınlarına müdahale çalışmalarına katılmışlardır. Afet Yönetimi; Afetlerin olumsuz etkilerinden dolayı meydana gelen zararların azaltılması ve önleyici çalışmaların gerçekleştirilmesi, afet sonrasında oluşan olumsuz durumlara etkili, hızlı ve zamanında müdahale edilmesi, afetin etkilerinin azaltılarak toplumun güvenli, yeni bir yaşam alanı oluşturulabilmesi için gereken tüm faktörleri içeren bütünleşik bir mücadele süreci olarak tanımlanabilir. Başka bir ifadeyle afet yönetimi, oluşan afetin zararlarının azaltılması, önleyici çalışmaların gerçekleştirilmesi,acil durum ve afet henüz meydana gelmeden önce, afet ve acil durum yaşanır yaşanmaz 0 noktasında ve afet ve acil durum yaşandıktan sonra, almamız gereken tedbirler ve yapılması gerekli olan çalışmaların planlama, koordine edilme, yönlendirilme, desteklenme ve etkili olarak uygulanabilmesi için aktif faaliyet gösteren ve sistemin içerisinde yer alan sivil toplum örgütlerinin gönüllü çalışanları ve ülkemizin kamu düzenini sağlayan en büyük paydaş olan kamu kuruluşlarının imkânları ve kaynakları hedeflenen stratejik öncelik ve hedefler doğrultusunda kullanımını gerekli kılan, çok perspektif,çok katılımlı ve farklı disiplinlerden oluşan, dinamik ve bütünleşik bir risk yönetişim sürecidir. Antalya İtfaiyesi orman yangınlarına müdahale etme konusunda tecrübeli ve dinamik bir yapıya sahiptir. 2021 yazında yaşanan orman yangınlarına cansiperane biçimde tüm özverisiyle müdahale ederek yangının daha fazla zarar vermesine engel olmuştur. Her ne sebeple olursa olsun, orman yangınları meydana geldiği bölgede yaşayan insan yerleşimlerini ve tüm ekosistemi olumsuz olarak etkilediğinde afete dönüşmektedir. Çok fazla deneyimlediğimiz bir gerçek ise orman yangınlarının kendini tekrar etmesi veya dönüşümlü bir periyodunun olduğu gerçeğidir. Yani orman yangınları sürekli olmaktadır ve olmaya da devam edecektir. Bundan dolayı şu çıkarımı yapabiliriz, belirli dönemlerde veya periyodik zaman aralıklarında, belirli bölgelerde oluşan orman yangınları kendisini tekrar edecektir. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile orman yangınları maalesef belirli periyodlarda kendisini tekrar etmektedir. Fakat unutmamak gerekir ki başımıza gelmiş bir afet, daha sonrasında başımıza gelebilecek olası bir afetin aynı zamanda fırsatıdır. Bu fırsatı iyi değerlendirip, afet meydana gelmeden önce hazırlıklı olma, zarar azaltma, iyileştirme ve müdahale aşamalarını daha verimli şekilde geçirmemiz gerekirKeywords
Orman Yangınları, İtfaiye Teşkilatları, Antalya İtfaiyesi

Abstract

Disasters (earthquake, flood, tsunami, forest fires, etc.) experienced in the world due to global warming and climate changes continue to increase. Unfortunately, these disasters, which have increased in the world, have also been reflected in our country. Forest fires in the period of July-August 2021 are among the largest recorded forest fires in history. Forest fires in the period of July-August 2021 are among the largest recorded forest fires in history. Between these dates, a total of 135 thousand hectares of land, including the rural area, unfortunately burned in the forest fires in the province of Antalya. During the fire, evacuation was carried out in nearly 50 neighborhoods. Unfortunately, the fire turned into a Level 3 disaster and hundreds of buildings were damaged. The fact that the damaged buildings were heavily damaged and moderately damaged increased the size of the material damage. Unfortunately, 250 people were injured and 7 people died in the fires. The fire also adversely affected wildlife, and as a result, hundreds of small and large animals living in the forest lost their lives, along with hundreds of small cattle and sheep. Fire brigades from all over our country, especially the Antalya Fire Brigade, participated in the intervention efforts to forest fires in order to extinguish this fire without losing time and take it under control. Disaster Management; It can be defined as an integrated struggle process that includes all the necessary factors to reduce the damage caused by the negative effects of disasters and to carry out preventive works, to intervene in the negative situations after the disaster in an effective, fast and timely manner, to reduce the effects of the disaster and to create a safe and new living space for the society. In other words, disaster management is the responsibility of all public institutions and non-governmental organizations in order to reduce the damages of the disaster, to carry out preventive works, to take the precautions before, during and after the disaster, and to plan, coordinate, direct, support and effectively implement the necessary works. It is a multi-disciplinary, multi-actor, multi-faceted, dynamic and integrated risk governance process that requires organizations to use their opportunities and resources in line with the targeted strategic priorities and objectives. Antalya Fire Department has an experienced and dynamic structure in responding to forest fires. It intervened with all its devotion to the forest fires in the summer of 2021 and prevented the fire from causing further damage. Whatever the reason, forest fires turn into disasters when they negatively affect human settlements and the entire ecosystem in the region where they occur. A fact that we experience a lot is the fact that forest fires repeat themselves or have a rotating period. In other words, forest fires are constant and will continue to happen. Therefore, we can deduce that forest fires that occur in certain regions at certain periods or at periodic intervals will repeat themselves. Even in the most developed countries of the world, forest fires unfortunately repeat themselves in certain periods. But we should not forget that a disaster that has happened to us is also an opportunity for a possible disaster that may happen to us later. We need to take advantage of this opportunity and pass the stages of preparedness, mitigation, recovery and response more efficiently before a disaster occurs.Keywords
Forest Fires, Fire Brigades, Antalya Fire Department

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri