Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK OKUL TERKİNİ ÖNLEME PROGRAMLARININ İNCELENMESİ
(AN INVESTIGATION OF HIGH SCHOOL DROPOUT INTERVENSION PROGRAMS )

Author : Gülşah ERTEKİN    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 31
Page : 62-70
    


Summary

Lisede yaşanan okul terki günümüzde birçok ülkenin gündeminde olan ciddi bir problemdir. Gençlerin eğitimlerine devam etmeleri hem kendileri için hem de yaşadıkları toplumun refahı açısından oldukça önemlidir. Kaliteli bir eğitim geçmişine sahip olmak, bireyin öz güvenini ve yaşam kalitesini yükseltmekte böylece toplumun refah düzeyi de yükselmektedir. Buna karşın, okulu terk eden öğrencilerin ekonomik yetersizliklerinin yanı sıra gerekli sağlık hizmetlerinden yararlanamadığı bu nedenle de ailelerini geçindirmede zorlandığı gözlenmektedir. Bu nedenle birçok ülkede hükümetler okul terkinin önlenmesi konusunda okul temelli müdahaleler geliştirerek okul terkinin önlenmesi konusunda öğrencilere destek vermektedir. Bu çalışmadaki önleme çalışmalarının seçim kriteri; programların lise öğrencilerine yönelik olarak geliştirilmesi ve psikolojik danışmanlık uygulamaları içermesidir. Yapılan alan yazın incelemesinde etkili okul terkini önleme çalışmalarının; akademik destek, bireysel ve grup rehberliği, mesleki rehberlik uygulamaları, erken uyarı sistemi ve aile katılımı çalışmalarından oluşmakta olduğu gözlenmektedir. Yapılan araştırmalara göre; etkili önleme programlarının öğrenci, öğretmen ve aile arasında güçlü bir bağ kurması gerekmektedir. Ayrıca, önleme programlarının bir eğitim-öğretim yılı boyunca sürmesi de programların etkinliğini arttırmaktadır.Keywords
Okul Terki, Okul Terkini Önleme Programları, Lise Öğrencileri.

Abstract

Preventing high school dropout is a serious problem that many countries has to face nowadays.To continue education young people is quite important both themselves and for the welfare of society. Have a quality of education background is enhance individual’s self confidence and improve quality of life as a result it also effects welfare of the society. However, dropouts have economic insufficiency and also they don’t have health ınsurance so they can’t provide their families.. For this reason goverments developing school based prevention programs for support dropout students. Thi studies selection criteria of intervention programs is studying with high school students and including counseling applications.. In literature review; dropout prevention programs gathered under the following headings; academic support, individual and group counselling sessions, vocational counseling, early warning systems and parent involvement. Relating to the literatür review it is observed that effective intervension programs should have a strong bonding with students, teachesr and parents. Additionally, long terms intervension programs which are continue throughout the year will be more effective.Keywords
Dropout, Dropout Intervension Programs , High School Students,

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri