Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


БІЛІМ МЕН БІЛІКТІ ЖАҢҒЫРТАТЫН ЖАҢА БАҒДАРЛАМА ЖӘНЕ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ
(NEW PROGRAM AND COMPREHENSIVE EVALUATION OF EDUCATION AND SCIENCE )

Author : Kydyrbayeva Amankul UMIRBEKOVNA  & Ismailova Aydin SANSYZBAYEVNA  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 252-262
1047    1133


Summary

Қазіргі әлемде білімнің қоғамдағы барлық саладағы ілгерілеуді қамтамасыз ететін стратегиялық ресурс ретіндегі рөлі жүйелі өзгерістерді талап етеді. Білімнің негізгі және ең ұзақ сатысы ретінде, мектеп білімінің жаңа сапасын қамтамасыз етудің түйінді сәті болып отыр, оған әр азаматтың және тұтас қоғамның келешектегі өмірлік табыстылығы байланысты. Оқушылардың және олардың ата-аналарының әрбір индивидумның жеке қажеттіліктерін қанағаттандыратын толыққанды білімге құқықтарын қамтамасыз ету үшін жағдай жасаған маңызды. Оқудың нұсқалары мен әдістерінің көптүрлілігі көрсетілетін білім беру қызметінің сапасы туралы объективті ақпаратпен ілесуі тиіс, оны білім алушылардың жетістіктерін бағалау үрдісінде айқындауға болады. Бағалау үрдісін қайта қарастырудың өзектілігі осы күні білімдегі заманауи стратегиялық міндеттермен, білім сапасына қойылатын халықаралық стандарттарды және заман талаптарын ескеріп, білім сапасының деңгейін арттыру қажеттілігімен, білім беру нәтижелерінің объективтілігін және қазақстандық мектеп түлектерінің ел сыртындағы бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету мақсатымен, білім алушылардың оқу жетістіктерінің бағасына және оны бағалауға бірыңғай талаптарды әзірлеу қажеттілігімен анықталуда. Қазақстанның PISA-2009 нәтижелерін талдау ұлттық білім беру жүйесін, ҚР Білім беруді 2011-2020 жылдарда дамытудың мемлекеттік бағдарламасыны шеңберінде білім саясатындағы басым бағыт ретінде бағалау жүйесі және білім сапасының мониторингін жетілдіру үшін өзекті келешегін көрсетуде. Педагогикалық практикада қазіргі күні жиі қолданылып жүрген бес балдық жүйемен бағалау әдістемесі қарапайым да, үйреншікті екені сөзсіз. Бірақ ол саралауға қабілетсіз және бағалардың объективтілігін қадағалауға мүмкіндік бермейді, өйткені оның білім алушылармен өз жетістіктерін өздігінен бағалауын қолдайтын және дамытатын, сонымен қатар, білім беру үрдісінде білім алушы өзінің сәттіліктері мен сәтсіздіктері туралы ақпаратты меншікті жетістіктерін жақсарту үшін ұсыныс түрінде алып отыратындай, кері 4 байланысты жүзеге асыратын нақты және анық критерийлері жоқ. Критерийлік бағалау жүйесінің білім беру үрдісіндегі қолданысы білім алушылардың жетістіктерін бағалау жүйесін жеке пәннің мақсатты нұсқамаларымен байланыстыруға, сонымен қатар білім алушылардың бастауыш мектептегі құзыреттіліктерін қалыптастыруға мүмкіндік беретін белгілі параметрлерді (критерйилерді) қолдану арқылы анықтап, көтеруге мүмкіндік береді.Keywords
Жаңартылған, Критериалды, Дискриптор, Модерация, Рубрика.

Abstract

In the modern world, the role of education as a strategic resource that promotes progress in all areas of society requires systematic changes. As the main and longest stage of education, the key success of providing a new quality of school education is the future success of every citizen and society as a whole. It is important that pupils and their parents create the conditions for full access to education that meets the individual needs of each person. Different training options and methods should be accompanied by objective information about the quality of educational services that can be identified in the process of assessing student performance. The relevance of the assessment process is high on the basis of today's strategic goals in the field of education, the need to improve the quality of education, taking into account international standards of education and modern requirements, the objectivity of educational results and the competitiveness of Kazakh school leavers, is determined by the need to develop uniform requirements for its assessment The analysis of the results of the PISA-2009 study in Kazakhstan reflects the current perspectives of the national education system as a priority of the education policy within the framework of the State Program for the Development of Education in the Republic of Kazakhstan for 2011-2020 and improving the monitoring of the quality of education. In pedagogical practice, the five-point system, which is usually used today, is inevitably ordinary and easy to use. Nevertheless, this does not allow discrimination and objectivity of the price, since its ability to provide self-assessment of its achievements by students, as well as the knowledge gained in the training process, can be obtained as a proposal to improve one's own success no specific and clear criteria. The application of an evaluation system based on criteria in the educational process makes it possible to identify and improve the system for assessing students' academic performance with the specific tasks of the individual subject, as well as using certain parameters (criteria) that allow students to develop their competencies in the primary schoolKeywords
Updated, Criteria, Handle, Moderation, Theme

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri