Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİR RESİMSEL ÇEVİRİ YORUMLAMASI: MÜKREMİN MUNGAN’IN YAĞLI BOYA ÇALIŞMALARI
(A PICTORIAL TRANSLATION INTERPRETATION: THE OIL PAINTINGS OF MUKREMIN MUNGAN )

Author : Onur ÖZCAN    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 30
Page : 13-21
    


Summary

Sanat eserleri, oluşturuldukları ve piyasa sürüldükleri andan itibaren toplumla iletişime geçmeye başlarlar. Bu iletişimde, çoğu zaman sanat eserleri kişi ya da kişilerin yorumlamasına göre kimi zaman benzer, kimi zaman farklı bir anlam kazanırlar. Resimler de aynı şekilde, ressamlarının fırçalarından çıktıklarından itibaren ona ilgi duyan herkes ile iletişime geçer. İçerdiği sanatsal, duygusal ve estetik özellikler resimsel olarak bir tuval üzerinde yer almaktadır. Bu özelliklere ulaşmada bir aracı mesaj olarak yer alan, resmin altında, arkasında, ressamının imzasının yanında ya da bir sergideki tanıtım etiketinde kısa ve öz bir şekilde yazıya dökülmüş resmin adı yer almaktadır. Bu adlar sergiler ya da yazılı baskılar için kimi zaman diğer dillere çevrilirler. Burada hem resimsel hem yazılı bir ifadenin diğer bir dile aktarımı önem arz etmektedir. Çalışmanın çıkış noktasını oluşturan bu durumu incelemek için Mükremin Mungan’ın birçok çalışmasını barındıran Türkçe-Fransızca-İngilizce kaleme alınan Seviye Dair adlı kitabı seçilmiştir. Kitaptaki yağlı boya çalışmalarının Türkçe adlarının Fransızcaya ve İngilizceye çevirileri üzerine bir resimsel çeviri yorumlaması yapılması amaçlanmaktadır. Böylece aynı zamanda ressamların ya da çevirmenlerin resim ve yazı arasında gidip gelen çeviri süreci üzerine farklı bir bakış açısı sunmak hedeflenmektedir.Keywords
Resimsel Çeviri, Yorumlama, Resim, Çeviri, Mükremin Mungan.

Abstract

Artworks begin to communicate with society from the moment they are created and released to the market. In this communication, works of art often acquire a similar or sometimes different meaning according to the interpretation of the person or persons. In the same way, the paintings communicate with everyone who is interested in them since they come out of the brushes of their painters. The artistic, emotional and aesthetic features of the paintings are pictorially located on a canvas. As an intermediary message in achieving these features, there is the name of the painting, which is written in a short and concise way, under or on the back of the painting, next to the signature of the artist or on the promotional label in an exhibition. These names are sometimes translated into other languages for exhibitions or print editions. Here, it is important to transfer both a pictorial and written expression to another language. In order to examine this situation, which constitutes the starting point of this study, the book of Mükremin Mungan, which is written in Turkish-French-English and contains many works, was chosen. It is aimed to make a pictorial translation interpretation of the Turkish names of the oil painting works in the book into French and English. Thus, it is also intended to present a different perspective on the translation process of painters or translators that oscillates between painting and writingKeywords
Pictorial Translation, Interpretation, Painting, Translation, Mükremin Mungan.

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri