Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE KÖYLERİN MAHALLEYE DÖNÜŞMESİ
(CHANGES UNDER THE LAW NO 6360 AND THE TRANSFORMATION OF VILLAGES INTO NEIGHBORHOODS )

Author : Çağlasın YALDIZ    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 30
Page : 302-316
    


Summary

6360 Sayılı Kanun Kapsamındaki Değişiklikler Çerçevesinde Köylerin Mahallelere Dönüşmesi Özet: Köy ve mahalle kavramları, uzun yıllardan beri yerel yönetim yapılanması içerisinde varlığını sürdüren yapılanmalardır. Köy ve mahalle olmanın hukuki sosyolojik ve kültürel olarak taşıdığı çeşitli özellikler bulunmaktadır. Bunun yanında 6360 sayılı ‘On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa”nın 14.03.2013 tarihinde TBMM’de kabul edilip, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulması ile devam eden süreçle birlikte, farklı hukuki yapısı olan bu iki kavram kabuk değiştirerek yeni hukuki mevzuata tabi olmuşlardır. Bu kanun ile Büyükşehir statüsüne kavuşan illerdeki köylerin tamamı mahalleye dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm kuşkusuz başta hukuki olmak üzere sosyolojik, psikolojik birçok sonuç doğurmuştur. Bu çalışmada, 6360 sayılı Kanun incelenerek kanunun ilk uygulama yılı olan 2014 yerel seçimleri çerçevesinde değerlendirme yapılmıştır. Bu yasa ile yerel yönetim bilimindeki en köklü değişiklik olan bazı illerin büyükşehir belediyesine dönüşmesi, bu belediyelere bağlı köylerin mahalleye çevrilmesi ve bazı belde belediyelerinin kapatılması üzerinde değerlendirmeler yapılarak incelenmeye çalışılmıştır.Keywords
6360 Sayılı Kanun, Mahalle, Köylerin Mahalleye Dönüşmesi

Abstract

Transformation of Villages to Neighborhoods within the Framework of the Amendments of Law No. 6360 Abstract: The concepts of village and neighbourhood are the structures which have existed in local government structure for many years. There are various legal, sociological and cultural characteristics of being a village and neighbourhood. Additionally, as the Law No. 6360 on the Establishment of the Fourteen Metropolitan Municipalities and Twenty-seven Districts and the Law on the Amendment of Certain Laws and Statutory Decrees has been enacted by Grand National Assembly of Turkey on 14.03.2013, and has been implemented by publishing on Official Gazette, these two concepts which have different legal structures are subject to new legal regulations. With this law, all the villages in the provinces that have metropolitan status have been transformed into neighbourhoods. Definitely, this transformation has resulted in many sociological, psychological and legal consequences. In this study, the Law No. 6360 was evaluated within the framework of 2014 local election, which is the first year of implementation of the Law. With this Law, the transformation of some provinces into the metropolitan municipalities which is the most fundamental change in the local government structure, the transformation of the villages of these municipalities into neighbourhoods, and the closure of some city municipalities were examined.Keywords
Law No. 6360, Neighbourhood, Transformation of Villages to Neighbourhood.

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri