Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ARAP BAHARI’NIN TUNUS’UN DEMOKRATİKLEŞMESİNE YANSIMASI: RAŞİD EL GANNUŞİ VE NAHDA HAREKETİ PARTİSİ
(THE REFLECTION OF THE ARAB SPRING TO THE DEMOCRATICATION OF TUNISIA: RASHID AL GANNUSHI AND THE NAHDA MOVEMENT PARTY )

Author : Necmi Enes Akkaş    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 30
Page : 289-301
    


Summary

Kuzey Afrika’da yer alan Tunus Cumhuriyeti, 20 Mart 1956’da Fransa’dan bağımsızlığını kazanan ve ilklere sahne olan bir Arap devletidir. 1574 tarihinde Türklerin egemenliğine giren Tunus’un resmi adı o tarihten günümüze Tunus olarak kalmıştır. İlklerin ülkesi Tunus, 1861’de Ahd-ül Aman yönetiminde ilk anayasa yapılmış ve 1924’te ilk sivil toplum örgütü Tunus İşçi Sendikası kurulmuştur. Arap Baharı’nın fitilini ateşleyen ilk eylem de 26 yaşındaki bilgisayar mühendisi Muhammed Bouazizi’nin 17 Aralık 2010’da valiliğin önünde kendini ateşe vermesiyle başlamıştır. Arap Baharı’nın yayıldığı Ortadoğu ve kuzey Afrika ülkelerinde etnik ve mezhepsel karışıklıklar darbeye ve iç savaşa yol açarken Tunus, devrim sürecinde yaşadığı sıkıntıları iç savaşa sürüklenmeden atlatmasında, zayıf ordu teşkilatı yanında sivil ve siyasal kesimlerin tarihi süreçteki tecrübeleri etkili olmuştur. Tunus’un demokratikleşme sürecini olumlu etkileyen önemli unsurlardan biri de ılımlı bir İslamcı demokratik siyaseti temsil eden Nahda Hareketi Partisi’dir. Arap uyanışı, Arap dirilişi, Arap Rönesansı olarak tanımlanan Nahda adı, filozof ve siyasetçi Gannuşi’nin lideri olduğu partiye verilmiştir. Arap Baharının demokratikleşmeye etkileri değerlendirildiğinde Nahda Hareketi Partisi, Tunus demokrasisinin gelişimi açısından önemli bir hadisedir. Çalışma Tunus’un demokratikleşmesine önemli katkıları bulunan Nahda Hareketi Partisi ve lideri Raşid El Gannuşi’nin Tunus’un demokratikleşmesine katkıları analiz edilecektir. Çalışma kapsamında Arap Baharı’nın Tunus devrimine yansımaları ve siyasal süreç açıklanacaktır.Keywords
Arap Baharı, Tunus’un Demokratikleşmesi, Raşid El Gannuşi, Nahda Hareketi Partisi

Abstract

The Republic of Tunisia, located in North Africa, is an Arab state that gained its independence from France on March 20, 1956 and witnessed the firsts. The official name of Tunisia, which came under the rule of the Turks in 1574, has remained as Tunisia since then. Tunisia, the country of firsts, was the first constitution made under Ahd-ül Aman in 1861 and the first non-governmental organization Tunisian Workers' Union was established in 1924. The first action that ignited the Arab Spring started when 26-year-old computer engineer Mohammed Bouazizi set himself on fire in front of the governor's office on 17 December 2010. While ethnic and sectarian turmoil led to coups d'etat and civil war in the Middle East and North African countries where the Arab Spring spread, Tunisia's weak army organization as well as the experiences of civil and political sectors in the historical process were effective in overcoming the troubles it experienced during the revolution without being dragged into civil war. One of the important factors positively affecting Tunisia's democratization process is the Ennahda Movement Party, which represents a moderate Islamist democratic politics. The name Ennahda, which is defined as the Arab awakening, the Arab resurrection, the Arab Renaissance, was given to the party led by the philosopher and politician Ghannushi. When the effects of the Arab Spring on democratization are evaluated, the Ennahda Movement Party is an important event for the development of Tunisian democracy. The study will analyze the contributions of the Ennahda Movement Party and its leader, Rashid Al-Ghannushi Gannuşi, which made significant contributions to the democratization of Tunisia, to the democratization of Tunisia. Within the scope of the study, the reflections of the Arab Spring on the Tunisian revolution and the political process will be explained.Keywords
Arab Spring, Democratization of Tunisia, Rashid Al-Ghannushi, Ennahda Movement Party

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri