Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİRLEŞİK KRALLIĞIN AB BÜTÇESİNDEKİ YERİ
(PLACEOF UNITED KINGDOM (UK) IN THE EU BUDGET )

Author : ONUR CEYLAN  ; Mehmet ALAGÖZ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 28
Page : 91-104
    


Summary

2016 yılında Birleşik Krallık’ın AB üyeliğinden ayrılması kararı ile sonuçlanan referanduma ilişkin en önemli argümanlarından birisi AB bütçe finansmanının Birleşik Krallık ekonomisine ciddi ölçüde yük getirdiğidir. Bu görüş sadece 2016 referandumu öncesi ve sonrasında değil, Birleşik Krallık’ın AB üyesi olduğu 1973 yılından beri belirli çevrelerce dile getirilmiştir. Özellikle Birleşik Krallık siyasi otoritelerinin bütçe ile ilgili tam üyelikten itibaren AB ilgili kurumlarıyla yoğun müzakereleri söz konusudur. 1979 yılında Birleşik Krallık hükümetinin Başbakanı olan Margaret Thatcher’ın bütçe görüşmelerinde yoğun müzakereler yaptığı bilinmektedir. Bu kapsamda çalışmada Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan raporlardan hareket edilerek Birleşik Krallık-AB arasında bütçe ekseninde yaşanan gelişmeler incelenmiştir. Yapılan incelemenin sonuçlarına göre Birleşik Krallık’ın AB bütçesine en fazla katkı sağlayan dört üyeden birisi olması, AB gelir mekanizması ve Birleşik Krallık’ın diğer üyelere kıyasla ekonomik büyüklüğünün fazla olmasının doğal bir sonucudur. Birleşik Krallık’ın yaptığı müzakereler neticesinde 1984 yılında oluşturulan “bir düzeltme hesabı” ile mevcut mekanizma içerisinde bütçeye olan katkısı diğer üyeler tarafından finanse edilmek suretiyle azaltılmıştır. 1999-2018 yılları arasında Birleşik Krallık’ın bütçeye yaptığı katkılar ve bütçeden kendisine yapılan harcamalar arasındaki farkın en fazla olduğu yıl 2015 yılıdır ve oluşan 13.9 milyar Euro değerindeki farkın Birleşik Krallık 2015 yılında GSMH’sına oranı %0.55’tir. Birleşik Krallık ve AB arasındaki 1984 yılından buyana devam eden tartışmalar, Brexit sonucunu doğuran en önemli ekonomik etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Brexit sonrasında AB bütçesinde meydana gelecek yeniden yapılanma süreci, bazı üye ülkelerin bütçeden elde ettikleri kazanımların azalmasına neden olacağı kesindir. Diğer taraftan Brexit sonrası Birleşik Krallık’ın da AB bütçesine yaptığı katkıların artık ekonomi içerisinde kalacak olmasından elde edeceği bir takım finansal avantajlar olacaktır.Keywords
AB bütçesi, Birleşik Krallık, Brexit.

Abstract

ABSTRACT One of the main arguments regarding the referendum which had been result with the decision of leaving the EU membership in 2016 is that financing the European Union (EU) budget is a great burden on the United Kingdom (UK) economy. This argument is not an idea which was only brought before or after the 2016 referendum, it had been expressed by certain environments since 1973 when UK became a member of the EU. Especially, there had been intense negotiations of UK political authorities with the related institutions of the EU about budget beginning from absolute membership. It is known that Margaret Thatcher who became Prime Minister of UK in 1979 made intense negotiations in budget discussions. In this context, developments between UK and the EU are analyzed in the paper on the axis of the budget through the analysis of the reports prepared by EU Commission. According to the results of the review, the UK’s position among other members as one of the four main contributors to the EU budget is a natural result of the EU budget income mechanism and the UK’s wider economic size compared to other members. The UK’s contribution to the budget had been decreased by creating a “UK correction mechanism” in 1984 financed via other members in the mechanism available as a result of UK negotiations. In the period of 1999-2018; the year which reflects the largest gap between UK contributions and expenditures transferred to the UK from the budget is 2015 and the amount is 13.9 billion Euros that is 0.55% of UK’s 2015 GDP value. The ongoing negotiations between UK and EU since 1984 appears to be the most important economic reason which causes Brexit result. It is certain that new structural process which will occur in the EU budget after Brexit will cause revenue decreases of some member countries acquired from the budget. On the other hand; there will be some financial advantages in terms of UK as a result of contributions transferred to the EU budget will remain in the economy.Keywords
EU budget, United Kingdom, Brexit.

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri