Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERİN GELİŞİM DÖNEMLERİ VE BÖLGELERE GÖRE ÜNİVERSİTE, ÖĞRETİM ELEMANI, ÖĞRENCİ DAĞILIMLARI
(DEVELOPMENT PERIODS OF UNIVERSITIES IN TURKEY AND DISTRIBUTION OF UNIVERSITY, FACULTY AND STUDENT BY REGION )

Author : Zuhal Diler  ; Ayşe Nur TİMOR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 28
Page : 48-63
    


Summary

Üniversitelerin kuruldukları şehirler üzerinde eğitimin yanı sıra ekonomik, sosyal, kültürel, mekânsal ve demografik alanlarda gelişmişlik düzeylerini artırdıkları bilinmektedir. Yapmış oldukları bu katkılar neticesinde yükseköğretim kurumlarının misyonları da değişime uğramıştır. Ülkemizde üniversitelerin kurulmaya başladığı tarih olan 1950’lerden günümüze kadar geçen süreçte bölgelerarası dengeli dağılım ön planda tutulmuştur. 1992 tarihinden itibaren yaşanmaya başlanan hızlı üniversiteleşme süreci, 2006-2008 yılları arasında kurulan 41 devlet üniversitesi ile doruk noktasına ulaşmıştır. Özellikle 2006 yılından sonra “her ile bir üniversite” sloganı ile açılan üniversitelerin genellikle Anadolu’daki şehirlerde kurulması ile beraber bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının azalmaya başladığı söylenebilmektedir. 2010 sonrası dönemde üniversitelerde yaşanmaya devam eden artış 2018 yılında 20 üniversitenin kurulması ile devam etmiştir. Çalışmamızda üniversiteler kuruldukları dönemlere göre incelenmiş, bölgelere göre üniversite dağılımları, öğretim elemanı dağılımları ve öğrenci dağılımları ortaya konmuştur. Yapılan çalışmada izlenen yol ve yöntem olarak öncelikle konu ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Ayrıca çalışmada kullanılan veriler Yükseköğretim Kurulu’nun verilerinden faydalanılarak analiz edilmiştir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Üniversiteler; Üniversitelerin bölgelere dağılımı, Dönemlere göre üniversite sayıları.

Abstract

It is known that universities increase their level of development in economic, social, cultural, spatial and demographic fields as well as education in the cities where they are established. As a result of these contributions made by universities, the missions of higher education institutions have also changed. In our country from the 1950s, since universities started to become established up to the present, the balanced distribution between regions has been kept in the foreground. The rapid universityization process, which began in 1992, reached its peak in 41 state universities established between 2006-2008. Especially after 2006, universities were established with the slogan of” a university for every city”. The increase in universities in the post 2010 period continued, with the establishment of 20 universities in 2018.It can be said that with the establishment of universities in Anatolian cities, the development gap between the regions began to decrease. In our study, universities were examined according to the periods they were founded, according to the regions, the distribution of universities, teaching staff and student distributions were revealed. In this study, first of all, literatüre review was done. In addition, the number of universities used in the study and the number of academic staff and students were analyzed using the Council of Higher Education. Data on the regional distribution of universities were obtained from the Turkish Statistical Institute.Keywords
Key Words: Universities, distributions of universities by regions, number of universities by semester.

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri