Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ZEYTİNBURNU ŞEHİTLER BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖRNEĞİ
(EVALUATION OF STUDYING BEHAVIORS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN SCIENCE AND ARTS CENTERS: ZEYTİNBURNU ŞEHİTLER SCIENCE AND ART CENTER EXAMPLE )

Author : Cemal ATAR  ; Hülya ÖZYÜREK; Tamer YURTSEVEN; Selahattin PAMUK; Berna ARAS ÇAKAR; Hasan KURT; Mevlüt ŞAHİN; Erkan TUNÇ; Alper AYDIN; Erdem YURT  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 27
Page : 227-248
    


Summary

Araştırmanın amacı Bilim ve Sanat Merkezlerinde ortaokul kademesinde eğitim gören özel yetenekli öğrencilerin çalışma davranışlarının düzeylerinin tespit edilmesi ve öğrencilere bu çalışma davranışlarına uygun olarak okul dışı ve sınıf içi çalışmaların sağlanarak eğitimin niteliğinin artmasına katkı sağlamaktır. Araştırmanın evrenini İstanbul Zeytinburnu Şehitler Bilim ve Sanat Merkezi’nde kayıtlı olan ortaokul öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada öğrencilerin çalışma davranışı düzeylerini belirlemek için Baltaş’ın “Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrenciler ile ilgili demografik bilgilerin toplanması için araştırma için hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen veriler öğrencilerin kayıtlı oldukları bilim ve sanat merkezi programlarına, cinsiyetlerine, Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği alt boyutlarına göre ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde bilim ve sanat merkezine kayıtlı ortaokul öğrencilerinin çalışma davranışlarının zayıf yönlerinin güçlendirilmesi için yapılması gereken rehberlik çalışmalarına ilişkin öneriler sunulmuştur.Keywords
Özel yetenek, bilim ve sanat merkezi, ortaokul, çalışma davranışı değerlendirme,

Abstract

The aim of the research is to determine the level of studying behaviors of gifted/talented students studying at secondary school level in Science and Art Centers and to contribute to the increase of the quality of education by providing students with out-of-school and in-class studies in accordance with these studying behaviors. The population of the research is secondary school students registered in Istanbul Zeytinburnu Martyrs Science and Art Center. In the research, Baltaş's "Study Behavior Assessment Scale" was used to determine the students' study behavior levels. The "Personal Information Form" prepared for the research was used to collect demographic information about the students. The data obtained were evaluated separately according to the science ve art centers programs that the students were enrolled in, their gender, and the sub-dimensions of the Studying Behavior Evaluation Scale. As a result of the evaluations, suggestions were presented regarding the guidance studies that should be done in order to strengthen the weak aspects of the studying behaviors of the secondary school students registered in the science and art center.Keywords
Special ability, science and arts center, secondary school, study behavior evaluation

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri