Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İDEOLOJİNİN ÇEVİRİ SÜRECİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF IDEOLOGY ON TRANSLATION PROCESS )

Author : İlknur BAYTAR    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 27
Page : 218-226
    


Summary

Küreselleşen dünya ile birlikte çeviri faaliyeti dünya çapında yaygınlaşmakta ve çevirinin günlük yaşam üzerindeki etkisi de her geçen gün büyük ölçüde artmaktadır. Çeviri; kültürlerarası iletişimi ve kültürel alışverişi sağlamanın yanı sıra, ideolojilerin toplumlar arasında yayılmasında da önemli bir yere sahiptir. Çevirinin ön yargılı bir faaliyet olmadığı yaygın olarak kabul edilse de, çeviri etkinliği çevirmenlerin ideolojisi ve dünya görüşü başta olmak üzere pek çok değişkenden etkilenmektedir. Çünkü çeviri sürecinde çevirmenler tarafından verilen kararlar ve çevirmenlerin ideolojileri çeviri metninde bazı ideolojik sonuçlar doğurmaktadır dolayısıyla çeviriyi, çevirmenin ideolojisiyle şekillenen bir yorumlama süreci olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Bunun sonucu olarak da ideolojinin çeviri üzerindeki etkisi son yıllarda araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Yukarıda belirtilen tüm hususlar dikkate alındığında, bu makalenin temel amacı, ideolojinin çeviri sürecindeki rolünü açıklamak ve ideolojilerin çevirmenlerin çeviri sürecindeki karar ve seçimlerini nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Bu çalışma aynı zamanda daha önceki vaka çalışmalarını ve bu çalışmaların sonuçlarını sunarak çeviri ve ideoloji arasındaki ilişkiyi somut bir şekilde açıklamaya da çalışmaktadır. Bu amaca hizmet etmek için öncelikle ideoloji kavramı ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ayrıca, ideoloji denilince ilk akla gelen kavramlar arasında olan söylem, söylem analizi ve eleştirel söylem analizi kavramlarına da değinilmiş ve bu kavramların ideoloji ve çeviri ile ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır.Keywords
Çeviri, İdeoloji, Söylem, Söylem Analizi, Eleştirel Söylem Analizi

Abstract

With the globalizing world, translation activity is becoming widespread worldwide and the impact of translation on daily life is also increasing significantly day by day. In addition to providing cross-cultural communication and cultural exchange, translation has also an important place in spreading ideologies among societies. Although, it is commonly accepted that translation is not a prejudiced activity, it is influenced by so many variables especially the ideology and the world view of the translators. Because, the decisions made by the translators during the translation process and the ideology of the translators bear some ideological consequences in the translated text. Subsequently, it would not be wrong to define the translation as a process of interpreting the source text that is shaped by the translator's ideology. As a result of this, the effect of ideology on translation has attracted the attention of researchers in recent years. Taking all the things mentioned above into account, the main goal of this article is to explain the role of ideology in translation and to reveal how ideologies affect translators’ decisions and choices in the translation process. This study also tries to explain the relationship between translation and ideology in a concrete way by presenting previous case studies and the results of these studies. In order to serve this purpose, firstly, the concept of ideology was explained in detail. In addition, the concepts of discourse, discourse analysis and critical discourse analysis, which are the first concepts that come to mind when it comes to ideology, are mentioned and the relationship of these concepts with ideology and translation is tried to be explained.Keywords
Translation, Ideology, Discourse, Discourse Analysis, Critical Discourse Analysis

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri