Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KARTAL PROF. DR. ŞABAN DURALI BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖRNEĞİ
(EVALUATION OF STUDYING BEHAVIORS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN SCIENCE AND ARTS CENTERS: KARTAL PROF. DR. ŞABAN DURALI SCIENCE AND ART CENTER EXAMPLE )

Author : HÜSEYİN KADİR YÜKSEL  ; İlker GÖNEN ; Oktay KILIÇ ; Harun TÜYSÜZ ; Güven YILDIZ ; Sadık EFE  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 26
Page : 59-77
    


Summary

Araştırmanın amacı; Bilim ve Sanat Merkezlerine kayıtlı ortaokul öğrencilerinin çalışma davranışlarının değerlendirilmesinin yapılmasıdır. Araştırmanın evrenini İstanbul Kartal Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi’nde kayıtlı olan ortaokul öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ile Baltaş’ın “Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler “çalışmaya başlamak ve sürdürmek”, “bilinçli çalışmak ve öğrendiğini kullanmak”, “not tutmak ve dersi dinlemek”, okuma alışkanlığı, ödev hazırlamak, okula karşı tutum, “sınavlara hazırlanmak ve sınava girmek” alt boyutlarında öğrencilerin kayıtlı oldukları her program türü için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda özel yetenekli olarak tanılanmış ortaokul öğrencilerinin çalışma davranışı haritaları çıkarılarak zayıf yönlerinin güçlendirilmesi için yapılması gereken rehberlik çalışmalarına ilişkin öneriler sunulmuştur.Keywords
Özel yetenek, bilim ve sanat merkezi, ortaokul, çalışama davranışı değerlendirme,

Abstract

The aim of the research is; "It is the evaluation of the studying behavior of secondary school students enrolled in science and arts centers. The universe of the research was created by secondary school students enrolled at Istanbul Kartal Prof.Dr. Şaban Teoman Duralı Science and Arts Center. In the research, "Personal Information Form" and Baltaş's “Studying Behavior Evaluation Scale” were used as a data collection tool. The data obtained were evaluated separately for each type of program in which students were enrolled in the sub-dimensions of starting and continuing to study, working consciously and using what they learned, taking notes and listening to the lesson, reading habits, preparing homework, attitude towards school, preparing for exams and taking the exam. As a result of the evaluation, maps of the studying behavior of secondary school students diagnosed as special talents were made and recommendations were presented for the guidance work to be done to strengthen their weaknesses.Keywords
Special ability, science and arts center, secondary school, study behavior evaluation.

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi Sisteme 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.     EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri