Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN IMPORTANT SOURCE PECULIAR TO TURKISH WORLD “Şeşendik”
(TÜRK DÜNYASINA ÖNEMLİ BİR KAYNAK “Şeşendik” )

Author : A.S. KIDIRŞAYEV  & D.K.TÖLEGENOVA & O.A.KIDIRŞAYEV  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 1
Page : 20-27
1096    995


Summary

Bugün, Türk Hanlığı'nın, Karahanlılar arasında Kazak milli hitabet sanat tarihi, Kıpçak devletler, VI-IX yy dönemini başlatabilir ortak Orhun-Yenisey anıtları rekor Kül Tegin, Bilge Kağan olan ulusları Türkçe konuşan, Tonykok Zhyraus sanatta bilinen gibi kesilmiş taratıları. Aynı zamanda, Yu.Balasagun "Kutadgu Eğitim", "M.Qashqari Türk divan bunun lugat," Ahmed Yassaui "divan" bilgelik ve medeniyet birçok eser "A.Ïgünekïdiñ Ğïbatwl Ham bir dünyada özel bir yerdir". Ayrıca, "bilinmeyen" Kod Kwmanïks (XIII-XV yüzyıllar) twındıgeri, Kazak tarihçiler Haydar Haydar Dulati'nin ( "tarihsel" Raşidi), Kadyrgali Jalayrï sonrasında yazılı "Oğızname" şiir, ( "at Jamïğ Tauarih") Zakhari'nin Babur ("Babyrname") eserleri, tarihi edebi ve sanatsal miras olarak yazılmıştır. Bu Çeçen Kazak edebiyatı ve dans (maiky nefret, keder, Ketbuğa, Asan Tole, Kazbek, Aiteke) sonuçta pişmemiş, tüm genç Çeçenlere mirasının kullanılması tersine çevirmek istiyoruz BOYU ÇÖZÜMSÜZ beş asır (XV-XIX yüzyıl) süren Gerekli ilke Doğumun ve doğumun doğumunun toplumun ortaya çıkışıyla ilişkili olduğu görüşü, Kazak süsleme sanatının tarihini kanıtlamaktadır [1,60].Keywords
Türk Dünyası, Kaynak

Abstract

Today the history of the Kazakh folk oriental art begins with the Turkic Khanate, Karakhanids, the Kipchak era, VI-IX centuries. It is known that the Turkic-speaking peoples of the Orkhon-Yenisei inscriptions are widely distributed since the beginning of Kultegin, Bilge kagan and Tonikak. In this context, many works of Balasaguni's "Kutadgu Bilik", M. Kashkari's "Diuani lagat-horiz Turk", Khodzha Ahmet Iassaui's "Diwani Hikmet", A. Igenin's "Gibatul Hama" are of particular importance in the civilization world. Also known as "Kodeksi Kumaniks" (XIII-XV centuries), "Oguzayma", Kazakh historians Haydar Dulati ("Historical Rashidi"), Kadyrgali Zhalayri ("Jamil-at-Tawarik"), , Zakhari's works of Babur ("Babyrname") are written as historical literary and artistic heritages. It is possible to complete the genre of the Chechen dance (Mai, Ketbuz, Asan Kaygy, Zhirenzhe, Tole, Kazybek, Aiteke, Syrym) in the Kazakh fiction of the last five centuries (XV-XIX centuries), to look into their heritage, Necessary principle. The view that the birth and formation of speech art is related to the emergence of the society proves the history of Kazakh ornamental art [1,60].Keywords
Turkish World, Source

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri