Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


IRAK, İRAN VE SURİYE EKSENİNDE TÜRKİYE-ORTADOĞU İLİŞKİLERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ (1979-2003)
(A COMPARATIVE PERSPECTIVE TO MIDDLE EAST-TURKEY RELATIONS: IRAN IRAQ AND SYRIA AXIT (1979-2003) )

Author : Kaan Diyarbakırlıoğlu    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 24
Page : 205-216
    


Summary

Türkiye-Ortadoğu ilişkileri her dönem meydana gelen değişimlere paralel olarak değişiklik göstermektedir. Bağımlı bir değişken olarak lider ve bağımsız olarak meydana gelen uluslararası sistemdeki değişiklikler, Türkiye’nin Ortadoğu ilişkilerini şekillendiren ana ekseni oluşturmaktadır. 1980 yılında Türkiye’nin iç siyasetinde meydana gelen değişimden yola çıkarak uyguladığı politikaların analiz edilmeye çalışıldığı bu makale, Türkiye’nin dış politikada en fazla krizler yaşadığı Irak, İran ve Suriye’yi odak noktası olarak almaktadır. Aynı zamanda bu ülkelerin kendi aralarında meydana gelen değişimler, dönem dönem Türkiye’nin uyguladığı politikaları şekillendirmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin bu ülkeler arasında yaşanan sorunlarda da gösterdiği tutum analitik bir bakış açısıyla incelenmeye çalışılacaktır. Son olarak çalışmada liderlerin söylem ve demeçlerine yer verilerek oluşturulan politikaların alt yapısı ve aralarındaki farklılıklar analiz edilmeye çalışılmıştır.Keywords
Türkiye, Ortadoğu, Dış Politika, Suriye, Irak, İran, İran.

Abstract

Turkey-Middle East relations vary in parallel with the changes that occur in each period. As a leader in the dependent variable and changes occurring in the international system, regardless of Turkey's relations constitute the main axis of shaping the Middle East. In 1980, Turkey's domestic politics in the main square of this article is to try to analyze the policies implemented starting from the change from a maximum of crises in Turkey's foreign policy experience in Iraq, it is Iran and Syria as the focal point. At the same time the changes occurring in these countries themselves, periods are shaping the policies implemented by Turkey. Therefore attitude demonstrated in Turkey's problems in these countries will be examined by an analytical perspective. Finally, in this study, the substructure and the differences between the policies formed by giving place to the statements and statements of the leaders were analyzed.Keywords
Turkey, Middle East, Foreign Policy, Syria, Iraq, Iran, Iran.

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri