Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OTEL İŞLETMELERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİNİN ÇALIŞANLARIN VERİMLİLİĞİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF PERFORMANCE MANAGEMENT IN HOTEL BUSİNESSES ON EMPLOYEE PRODUCTİVİTY AND CUSTOMER SATİSFACTİON )

Author : Neşe KÖKTÜRK  ; Cem Yıldırım  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 23
Page : 180-191
    


Summary

Otel işletmeleri yolculara ve turistlere belli bir ücret karşılığında konaklama ve yiyecek hizmeti veren, ek hizmetlerinde çeşitlilik gösteren yoğun emeğe dayalı hizmet işletmeleridir. Otel işletmelerinde konaklama yapan misafirlerin memnuniyeti; işletme sahiplerinin koymuş oldukları sermayenin korunması ve kârlılıklarının artması için önemli bir etkendir. Otel insan kaynakları yönetimi tarafından uygulanan performans yönetimi süreci ve otel çalışanlarının verimliği, otel işletmelerinde konaklayan misafirlerin memnuniyet seviyelerini etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı; otel işletmelerinde uygulanan performans yönetimi sisteminin çalışanların verimliliğini ne yönde etkilediğini ve sürecin müşteri memnuniyetine yönelik sonuçlarını tespit edebilmektir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden “olgubilim’’ (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmada veri elde etmek amacıyla Çanakkale ve Kars illerinde çeşitli otellerde çalışan sekiz otel personeliyle odak grup görüşmesi yapılmış, güvenilirlik ve elde edilen verilerin analizinde içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucunda görüşmeye katılan çalışanların, çalıştıkları otelde insan kaynakları yönetiminin uyguladığı performans sürecinde ödüllendirilmelerinin iş motivasyonlarını yükselttiği ve ödüllendirilen personelin mutluluk seviyelerini müşterilere yansıttıkları ve müşteri memnuniyetinin arttığı tespiti yapılmıştır.Keywords
Otel İşletmesi, Performans Yönetimi, Verimlilik, Müşteri Memnuniyeti

Abstract

Hotel enterprises are intensive labor-based service businesses that provide accommodation and food services to passengers and tourists for a certain fee, and vary in their additional services. Satisfaction of guests staying in hotel businesses; It is an important factor for the protection of the capital invested by the business owners and to increase their profitability. The performance management process applied by the hotel human resources management and the efficiency of the hotel employees affect the satisfaction levels of the guests staying in the hotel establishments. The aim of this study is; To determine how the performance management system applied in hotel enterprises affect the productivity of the employees and the consequences of the process on customer satisfaction. The phenomenology design, one of the qualitative research designs, was used in the study. Focus group interviews were held with eight hotel staff working in various hotels in Çanakkale and Kars provinces in order to obtain data in the research, and content analysis method was used in the analysis of the data obtained. As a result of the analysis, it was determined that rewarding the employees participating in the meeting during the performance process implemented by the human resources management at the hotel they work in increased their job motivation and reflected the happiness level of the rewarded personnel to the customers and increased customer satisfaction.Keywords
Hotel Management, Performance Management, Productivity, Customer Satisfaction

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri