Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kahoot Uygulaması ile Değerlendirmeye Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri
(Student and Teacher Views Regarding Assessment with Kahoot Application )

Author : Gülşen ALTINTAŞ  ; Margrit YEŞİLTEPE  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 23
Page : 99-107
    


Summary

Bu çalışmada ilkokul 4. Sınıfta öğrenim gören öğrencilerin ve sınıf öğretmenlerinin bir Web 2.0 aracı olan kahoot uygulaması ile öğrenme-öğretme süreçlerinin değerlendirilmesine yönelik görüşleri incelenmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmaya 2016-2017 öğretim yılında, 4. sınıfta öğrenim gören 19 öğrenci ve 15 öğretmen katılmıştır. Çalışmada ilkokul 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin internete bağlanabildikleri herhangi bir cihaz üzerinden (masaüstü bilgisayar, notebook, tablet, telefon, vs.) doğru cevabı bulmaya çalıştıkları ve cevapları karşılığında puan topladıkları bir Web 2.0 aracı olan kahoot uygulaması verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre öğrencilerin kahoot uygulamaları sürecine ilişkin olarak; öğreneni stresten kurtararak eğlenceli katılımı desteklediği, öğrenenler arasında iletişim kurmayı sağladığı, öğrenilenlerin pekiştirilmesine imkân verdiğini değerlendirmesi sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin uygulamadan haberdar olup, kahoot uygulamasının yenilikleri yoklama ve uygulama becerisi kazandırması, kolaylıkla tekrar yapılabilmesi, öğrencileri sınıfta aktif tutabilme, zaman kazanma, öğrencilerin ilgileri doğrultusunda sevecekleri ve eğlenecekleri ortam yaratabilmesi ve mesleki olarak kendilerini geliştirdiğini bildirmişler, eğitim ve öğretim etkinliklerini zenginleştireceği fikrini paylaşmışlardır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Öğrenci, Dijital oyun, Kahoot,

Abstract

In this study, the opinions of primary school 4th grade students and classroom teachers about the evaluation of learning-teaching processes with the kahoot application, a Web 2.0 tool, were examined. The study was carried out with descriptive analysis, one of the qualitative research methods. Content analysis was used in analyzing the data. 19 4th grade students and 15 teachers participated in the study in 2016-2017. In the study, the data of kahoot application, which is a Web 2.0 tool in which primary school 4th grade students try to find the correct answer via any device they can connect to the internet (desktop computer, notebook, tablet, phone, etc.) has been. According to the findings obtained in the study, regarding the kahoot application process of the students; It was concluded that it supports entertaining participation by relieving the learner from stress, enabling communication among learners, and enabling the reinforcement of what has been learned. They stated that the teachers were aware of the application and that the kahoot application provides the ability to probe and practice innovations, be able to easily repeat, keep students active in the classroom, gain time, create an environment that students will love and have fun in line with their interests, and improve themselves professionally, shared the idea that it will enrich their education and training activities.Keywords
Teacher, Student, Digital game, Kahoot,

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri