Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HİSTERİDEN HİSTRİONİK KİŞİLİK BOZUKLUĞUNA
(FROM HYSTERIA TO HISTRIONIC PERSONALITY DISORDER )

Author : Anjelika Şimşek  Yaren Kaya  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 20
Page : 1-12
2672    1025


Summary

Histeri, belki de tarihin en eski zamanlarına dayanan psikolojik bozukluklardan biridir, Hipokrat'ın bile tedaviyi tanımlamaya ve bulmaya çalıştığı psikolojik bozukluklardan biridir. Histeri, dönüşüm, amnezi, ani ve açıklanamayan anksiyete atakları ve diğer semptomları olan nevrotik bir hastalıktır. Tanı amaçlı bir terim olarak histeri modern psikiyatrik sınıflandırma sisteminde artık kulanılmamaktadır. Mevcut tanı sistemindeki histerik kişilik, Histrionik Kişilik olarak değiştirilmiştir. Günümüzde genellikle disossasyon bozukluğu, somatoform bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, histrionik kişilik bozukluğu ve sınırda kişilik bozukluğu olarak histeri kaynaklı bozukluk tanıları kullanılmaktadır. 2000'li yılların başlarında, histrionik kişilik bozukluğu insidansı % 1.84 olarak bulunmuştur ve bu kişilik bozukluğunun çoğunlukla kadın popülasyonunda görülen bir kişilik bozukluğu olduğu varsayılmaktaydı, ancak çalışmalar cinsiyetler arasında herhangi bir fark olmadığını göstermiştir. Histrionik kişilik bozukluğu aşırı duygusallık ve dikkat çekme davranışları ile karakterizedir. Histrionik kişilik bozukluğu DSM-5'te küme B kişilik bozukluklarında yer almaktadır. Bu kişilik bozukluğuna sahip kişiler fiziksel görünümlerini başkaların dikkatlerini çekmek için kullanır, yoğun duygular, bencil davranışlar sergilerler. Ayrıca, fiziksel çekiciliğe son derece önem verdikleri için, dikkat çekmediklerini düşündüklerinde tedirginlik yaşarla, dikkate alınmadıklarını ve göz ardı edildiğini düşünürler. Bu çalışmada histerik kişilik psikanalitik açıdan ele alınmış, histrionik kişilik bozukluğu ile farklılıklar ve benzerlikler DSM bakış açısı çerçevesinde incelenmiştir. Savunma mekanizmalarına örnek vermek amacıyla Stefan Zweig tarafından kaleme alınmış 'Çöküşün Hikayesi'nden Madam dePrie karakteri ele alınmıştır.Keywords
Histeri, Histrionik Kişilik Bozukluğu, Savunma Mekanizmaları, Kişilik Bozuklukları, Stefan Zweig

Abstract

Hysteria is perhaps one of the psychological disorders which history dates back to the oldest times, it is one of the psychological disorders that even Hippocrates was trying to define and find the treatment. Hysteria is a neurotic disorder with conversion, amnesia, sudden and unexplained anxiety attacks and other symptoms. Hysteria as a diagnostical term is not used more in the modern psychiatric classification system. Hysterical personality in the current diagnostic system is changed to Histrionic Personality. Today, disorders derived from hysteria as a dissociative disorder, somatoform disorder, posttraumatic stress disorder, histrionic personality disorder, and borderline personality disorder are generally used. In the early 2000s, the incidence of histrionic personality disorder was found to be 1.84% and this personality disorder was supposed as a personality disorder that is seen in women population, but studies show that there is no any difference among genders. A histrionic personality disorder is characterized by pervasive and excessive sensuality and attention-seeking behaviours. A histrionic personality disorder is in cluster B personality disorders in DSM-5. Persons with this personality disorder adjust their physical appearance remarkably. Although they exhibit intense emotions, they have a superficial affect. These people exhibit selfish behaviour. Also, because they are extremely fascinated with physical attractiveness, become very uneasy when they think they do not draw attention. They also think that they are not taken into account and they think that they are ignored. In this study, hysterical personality will be discussed from the psychoanalytical point of view, differences and similarities with a histrionic personality disorder will be discussed in the frame of DSM point of view, exampling the defence mechanism with the character from ‘The Story of Collapse’ written by Stefan Zweig.Keywords
Hysteria, Histrionic Personality Disorder, Defence Mechanisms, Personality Disorders, Stefan Zweig.

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri