Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İNSAN VÜCUDUNUN DİNAMİK DURUŞLARININ GİYSİ KALIPLARINA ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
(RESEARCH INTO THE EFFECTS OF DYNAMIC POSTURES OF THE HUMAN BODY CLOTHING PATTERNS )

Author : Nurgül KILINÇ   & Asuman YILMAZ FİLİZ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 16
Page : 756-764
1111    732


Summary

İşlevsel olarak kullanılan giysilere yönelik tasarımlar ergonomik değerlendirmeleri zorunlu kılmaktadır. Giysinin vücuda uygunluğu estetik görünümü kadar hareket konforu açısından da önem taşımaktadır. Araştırmada insan vücudunun hareket esnasındaki değişimini giysi kalıbı üzerinden örnek bir uygulama ile ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda omuz rotasyon ve dirsek fleksiyon hareketleri esnasında üst beden ve kol kalıbında ortaya çıkacak farklılıkları boyutsal olarak belirlemek hedeflenmiştir. Araştırmada deneme yöntemi kullanılmıştır. Omuz rotasyon hareketi ve dirsek fleksiyon hareketi ile yapılan uygulama çalışmasıyla ele alınan kol hareketlerinin giysi kalıbına etkisi görsel ve boyutsal olarak incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre omuz rotasyon ve dirsek fleksiyon hareketleri için giysi boyu, omuz, kol boyu, omuz-dirsek uzunluğu ve dirsek-bilek uzunluğu ölçülerinde eksilme görülürken; sadece bel ve kol oyuntu çevresi uzunluklarında artış gözlemlenmiştir. Her iki hareket için kol boyunda ve dirsek-bilek arasındaki uzunlukta yüksek oranda azalma; kol oyuntu çevresinde ise yüksek ölçü artışı görülmüştür. Yine iki hareket için de değişmeyen tek ölçünün kalça ölçüsü olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada giysi üretiminde vücudun hareket halindeki ölçülerinin ele alınması gerektiğinin önemi vurgulanmaktadır. Giysi ölçülerinin kişinin bedenine ve hareketine uygun olarak alınması kişiye maksimum konfor ve hareket serbestliği kazandıracaktır. Giysinin insanın doğasına, fiziksel özelliklerine ve hareketlerine göre oluşturulması ergonomik açıdan önem taşımaktadır ve alınan ölçülerin sadece sabit duruştaki vücuttan alınmasının yetersiz olduğu, bunun yanında hareketli duruşlarda alınacak ölçülerin de önemli olduğu düşünülmektedir.Keywords
Ergonomi, Antropometri, Hareket, Rotasyon Hareketi, Fleksiyon Hareketi.

Abstract

Designs of functional clothing make ergonomic assessments obligatory. The fitting of a piece of clothing on the body is as important in terms of comfort in movement as its aesthetic appearance. This research aims to put forward the shift during the movements of human body over clothing patterns by means of an exemplary practice. In this context, we attempt to determine the differences in dimension that may emerge in the upper body and sleeve pattern during shoulder rotation and elbow flexion activities. The trial method is employed in the research. The effect of the movement of the arms, which is shown via shoulder rotation and elbow flexion activity, on their pattern of clothing is examined both visually and dimensionally. According to the data obtained from the research, a reduction is seen in the measurements of the lengths of clothing, shoulders, arms, from shoulders to elbows during shoulder rotation and elbow flexion activities, whereas an increase is observed only in the length of waist and sleeve hole. For both movements, a high rate of reduction is seen in the length of sleeves and of the part between the elbow and the wrist, while a high rate of increase is observed around sleeve holes. The only measurement that doesn't change for both activities is that of the buttocks. It is emphasized in the research that it is important for the measurements for the manufacturing of clothes to be taken while the body is moving. Taking body measurements in accordance with the body size of the person and the person's movement will allow for maximum comfort and free swing. It is of ergonomic importance to create an article of clothing in accordance with the nature of at person, his/her physical traits and movements. It is also thought that the measurements which are taken from a sedentary posture will remain inadequate, but rather that the measurements taken during active postures are important as well.Keywords
Ergonomy, anthropometry, movement, rotation activity, flexion activity

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri