Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEVLET KURAMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN ASSESSMENT ON STATE THEORIES )

Author : Adnan KARATAŞ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 14
Page : 631-643
1303    1328


Summary

Toplumsal ve siyasal yaşamın birçok noktasında karşımıza çıkan devlet olgusu, çoğu kez Weberyen bir tanımda kullanılmaktadır. Ancak devletin gerçek anlamda nasıl tanımlanması gerektiği, hangi özelliklere sahip olduğu ve bir araç mı yoksa bütünüyle bağımsız bir aygıt mı olduğu tartışılması gereken konuların başında gelmektedirler. Nitekim bu tartışmalar, devlet olgusun ortaya çıktığından beri sürmektedir. Bu konuda birçok yaklaşımın çeşitli değerlendirmeleri bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında devlete ilişkin olarak çeşitli değerlendirmeleri olan teoriler ele alınarak belli yönlerden analiz edilmiştir. Devlete ilişkin olarak yapılan analizlere farklı bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılan bu çalışmada; devlet kuramları belli özellikleri itibariyle bir çeşit sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. İlk olarak devlet kuramlarının toplumsal gerçeklik araştırmalarında devleti veya toplumu merkeze aldığı değerlendirilmiştir. Buradaki temel kıstas devletin belli konularda özerkliğinin olup olmadığıyla ilgilidir. Daha açık ifadesiyle devletin bir araç mı yoksa bir aktör mü olduğudur. Bu çalışma ile araştırılmaya çalışılan bir diğer önemli husus ise devlet teorilerinin toplumsal çatışmadan mı yoksa uzlaşıdan yana bir tavrının olduğudur. Bunun araştırırken kullanılan temel kıstas ise devlet kuramının, toplumsal yapı içerisindeki güç (iktidar) dağılımına ve gücün nerede olduğuna ilişkin olarak vermiş olduğu cevapta aranmaktadır. Bu çalışma ile yapılan değerlendirmeler ve ulaşılan sonuçlar devlet kuramlarına farklı bir pencereden bakmayı ve literatüre katkı sağlamayı hedeflemektedir.Keywords
Devlet Kuramları, Devlet Merkezli Yaklaşım, Toplum Merkezli Yaklaşım, Çatışma, Uzlaşı

Abstract

The phenomenon of the state, which comes up in many points of social and political life, is often used in a Weberian definition. However, how the state should be defined in the real sense, which features it has, and whether it is a tool or a completely independent device are among the issues to be discussed. As a matter of fact, these debates have continued since the state emerged. Many approaches to this issue have various evaluations. Within the scope of this study, theories which have various evaluations related to the state were analyzed and analyzed in certain aspects. In this study, it is tried to gain a different perspective to the analyzes made about the state. State theories have been subjected to some sort of classification according to their specific characteristics. First of all, it was evaluated that the theories of the state centered the state or society in social reality researches. The basic criterion here is whether the state has autonomy on certain issues. More precisely, the state is a tool or an actor. Another important point to be investigated with this study is that the theories of the state have a social conflict or a compromise. The main criterion used in researching this is the state theory's response to the power (power) distribution within the social structure and on the whereabouts of power. The evaluations made and the results achieved with this study aim to look at the state theories in a different window and contribute to the literature.Keywords
State Theories, State Centered Approach, Community Centered Approach, Conflict, Consensus

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız Yayınlanmıştır.    MAYIS SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız İçin Makalenizi 01 Mayıs Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri