Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Başarımız Değerlerimizdir: Kök Değerlerimiz Üzerine Nicel Bir Çalışma

Kök değerlerimize sahip olmak beraberinde başarıyı getirmekte midir? Kök değerlerimize sahip olmak bizi ne derecede başarılı kılabilir? Bu tür sorulara cevap verebilmek amacıyla, lise düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin kök değerler eğitimlerini aldıktan sonra başarılarında artış olup olmadıkları tespit edilmiştir. Bu araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden kontrol gruplu öntest-sontest model kullanılmıştır. Anket kullanımı veri toplama aracı olarak seçilmiştir. Öğrencilerimiz verileri SPSS 26 üzerinden analiz etmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak araştırmanın örneklemi Elâzığ Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından oluşturulmuştur. Elde edilen veriler doğrultusunda başarıda artış görüldüğünde gerekli çalışmalar okulumuzun Değerler Komisyonu ile paylaşılarak kök değerler eğitimleri yaygınlaştırılmıştır. Akademik başarı ile kök değerler arasında bir etki saptandığı takdirde, kök değerler eğitiminin yaygınlaştırılması adına gerekli çalışmalar yapılabilmiştir. Ayrıca sadece akademik başarı değil, öğrencilerin kök değerler ile ilgili ön tutum, inanç ve düşünce gibi duyuşsal becerileri de ölçülebilmiştir. Gelecekte yapılacak olan araştırmalar, kök değerlerin farklı okul düzeylerindeki etkilerini inceleyebilir, farklı değişkenler üzerine çıkarımlar yapılabilir.Keywords
akademik başarı, kök değerler, lise öğrencileri, toplum

References

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri