Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GENÇLERİN AİLE AİDİYETİNİN BAZI DEĞİŞKENLER VE ANA-BABA TUTUM ALGISINA GÖRE İNCELENMESİ

Gençlerin aile otorite algısı ve aile aidiyet düzeyi arasında ilişki olup olmadığının araştırıldığı bu araştırma kapsamında Kırıkkale Üniversitesinde önlisans ve lisans düzeylerinde çocuk gelişimi bölümünde eğitimine devam eden 217 öğrenciden veriler toplanmıştır. Çalışmada aidiyet algısını ölçmek için “Aile Aidiyet Ölçeği” ve aile otorite algısını ölçmek için ise “Ana Baba Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre kendilik aidiyeti alt boyutunda; baskıcı-aşırı kontrolcü ana-baba tutumuyla demokratik ve serbest bırakan ana-baba tutumları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Ayrıca genel aile aidiyetinde; baskıcı-aşırı kontrolcü ana-baba tutumuyla demokratik ve serbest bırakan tutumları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Buna göre aşırı-kontrolcü ana-baba tutumları kendilik aidiyetini ve genel aile aidiyetini diğer boyutlara kıyasla görece düşürmektedir. Koruyucu-istekçi ana-baba tutumunun katılımcılar arasında en yaygın algı olduğu belirlenirken; bunu demokratik ana-baba tutumlarının takip ettiği belirlenmiştir. Katılımcıların genel aile aidiyetinin yüksek olduğu; özellikle kendilik aidiyetinin, aile aidiyeti alt boyutuna göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ailedeki en iyi anlaşılan üyenin anne olduğu aile yapılarında aile aidiyet algısının en yüksek, büyükanne/büyükbaba ile en iyi anlaşan katılımcılarda ise aile aidiyet algısının en düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Ana-Baba Tutumları, Aile Aidiyeti, Ailede Otorite, Gençlerin Aile Aidiyeti.

References

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri