Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


UZAKTAN EĞİTİMDE ORTAOKUL TÜRKÇE DERSLERİNİN YAPILABİLMESİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ : KARTAL İLÇESİ ÖRNEĞİ

Bu araştırmada, Türkçe dersi öğretim programının özel amaçları doğrultusunda pandemi döneminde uygulanan uzaktan eğitim süreci ile ilgili Ortaokul Türkçe dersi düzeyinde dersin kazanımlarına etkilerini, öğrencilerin ders amaç ve hedeflerini kazanıp kazanmadığını araştırarak, literatüre Türkçe dersi öğretimine uzaktan eğitim süreci ile ilgili katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Araştırma, İstanbul ili Kartal ilçesinin resmî ortaokullarında görevli olan 15 Türkçe dersi öğretmeninin ve aynı okullarda bulunan 40 öğrencinin görüşlerine dayanılarak nicel araştırma olarak çalışılmıştır. Araştırma modeli olarak tarama modellerinden betimsel bir araştırma modeline bağlı kalınarak durum saptamasına yönelik çalışma yapılmıştır. Araştırmada ortaya çıkan verilere göre anket soruları öğretmen-öğrencilerin değerlendirmeleri için iki alt kategoride toplanmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin uzaktan Türkçe dersine uyum sağlamakta zorluk çekmedikleri, internet kullanımının kaynak bulma açısından da olumlu olduğu, diğer yandan öğretmenlerin de bu süreci yeni yöntemleri ve yeni öğretim yollarını uygulamak ve kendilerini geliştirmek açısından olumlu değerlendirdiklerine ulaşılmıştır. Türkçe derslerinin uzak öğretim yöntemi ile uygulanmasında öğrencilerin ve öğretmenlerin sürece uyumlanmakta zorluk çekmedikleri, süreçte ortaya çıkan sorunların çözüme kavuşturulması ile eğitimde sürekliliğin sağlanması noktasında geleneksel öğretim yollarına alternatif olarak ortaya çıktığı belirlenmiştir.Keywords
Uzaktan Eğitim, Covid-19, Öğretmen,Türkçe Dersi, Öğrenci

References

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri