Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AKRAN ZORBALIĞININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ

Okullarda görülen en büyük şiddet davranışlarından birisi akran zorbalığıdır. Akran zorbalığı, bir ya da birden çok öğrencinin kendilerinden daha güçsüz öğrencileri kasıtlı ve sürekli olarak rahatsız etmesiyle sonuçlanan bir saldırganlık türü olarak adlandırılabilir (Pişkin, 2002). Bu araştırmanın amacı, Karaman ili, Merkez ilçesindeki ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin, akran zorbalığı düzeylerinin belirlenmesi ve cinsiyet, ebeveynlerinin hayatta olma durumları, anne ve babanın eğitim düzeyi, gelir durumu, çocuğun kiminle yaşadığına göre ve okul türüne göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. Tarama modelinin kullanıldığı bu araştırma bu araştırmada, veri elde etme yöntemi olarak Demografik Bilgi Formu ve Akran Zorbalığı Ölçeği-Ergen Formu kullanılmıştır (Ayas, 2015). Araştırmaya Karaman ili, Merkez ilçesindeki ortaokullarda okuyan 1200 öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerden toplanan 1008 veri değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın sonucunda cinsiyete göre alt boyutlardan fiziksel zorba mağduru olma, söylenti çıkarma ve yayma mağduru olma ve eşyalarına zarar verilmesi boyutlarına göre farklılık gösterdiği, yine cinsiyete göre alt boyutlardan fiziksel ve sözel zorbalık yapma ile söylenti çıkarma ve yayma boyutlarının farklılık gösterdiği saptanmıştır. Okul türüne göre hem zorbalık hem de kurban boyutunda farklılık göstermediği saptanmıştır. Ebeveynlerinin hayatta durumuna göre fiziksel zorbalık yapma, sözel zorbalık yapma boyutlarında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Ailenin gelir durumu düzeyine göre dışlama mağduru olma, söylenti çıkarma ve yayma mağduru olma alt boyutlarında farklılık gösterdiği saptanmıştır. Babanın eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur. Annenin eğitim düzeyine göre fiziksel zorbalık mağduru olma, dışlama mağduru olma, söylenti çıkarma ve yayma mağduru olma ve eşyalarına zarar verilmesine maruz kalma boyutlarında farklılık olduğu, fiziksel zorbalık yapma, sözel zorbalık yapma ve dışlama yapma boyutlarında farklılık olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan, alt boyutlar arasında yapılan korelasyon testinde ise, tüm değişkenler arasında güçlü ilişkiler tespit edilmiştir. Bu çalışma, akran zorbalığının Karaman ilindeki durumunu ortaya koymak için yürütülmüştür. İlerleyen çalışmalar ise sebepler ve akran zorbalığını önleme çalışmaları üzerine yoğunlaşabilir.Keywords
Karaman, Akran Zorbalığı, Tarama Modeli

References

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri