Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DE MATEMATİK BECERİLERİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN MAKALELERİN BETİMSEL İÇERİK ANALİZİ

Bu çalışmanın amacı, 2014-2022 yılları arasında hazırlanan matematik becerileri/yetenekleri konu alanında çalışılan makalelerin betimsel içerik analizin gerçekleştirilmesidir. Dergipark veri tabanında yer alan “Matematik becerileri” ve “Matematik yetenekleri” anahtar kelimeleri ile ulaşılan makaleler incelenmiştir. Bilimsel çalışmaların; yöntemi, araştırma yılı, araştırma deseni, örneklem türü, örneklem büyüklüğü, veri toplama araçları ve konu alanları açısından incelemesi sağlanmıştır. Araştırma kapsamında 39 makale incelenmiştir. Sözbilir, Kutu ve Yaşar (2012) tarafından geliştirilen makale sınıflama formu ile veri analizi yapılmıştır. Bulgular Microsoft Office Excel programı ile yorumlanarak frekans ve yüzde değerleri tablolar halinde aktarılmıştır. İncelenen makaleler yüksek oranda nicel çalışmadır. 2019 yılı itibari ile araştırmaların sayısı çoğalmaktadır. Yayınlar daha çok araştırma makalesi olarak hazırlanmıştır. Okul öncesi gruplar üzerine araştırmalar sıklıkla gerçekleştirilmiştir. 31-100 arası örneklem grupları ile araştırmalar yapılmıştır. Konu alanı olarak program incelemesi araştırmacılar tarafından tercih edilmiştir. Elde edilen sonuçlar bu alanda yapılacak nitel ve karma çalışmaların artırılabileceğini, özellikle ilkokul seviyesinde araştırmaların sıklaştırılabileceği, daha yüksek örneklem grupları ile çalışmalar yapılması gerekliliğini, matematik kitaplarının yeterliliklerinin incelenmesi üzerine araştırmalar gerçekleştirilmesinin fayda sağlayacağını göstermektedir. Matematik seferberliği gibi ulusal bir projenin başlangıç aşamasında sahada görev yapan okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşlerinin alınması hazırlanan projenin etkililiğini artıracaktır.Keywords
makale inceleme, matematik becerileri, dergipark

References

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri