Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİBLİYOMETRİK ANALİZ BAĞLAMINDA SANAL KAYTARMA

Bu araştırmanın amacı 2012-2022 yılları arasında Dergipark veri tabanında yayınlanmış olan sanal kaytarma konusundaki çalışmaların bibliyometrik olarak incelemektir. Bu bağlamda 2012-2022 yılları arasında DergiPark veri tabanında sanal kaytarma alanında yayınlanan çalışmalar excell ve Maxqda programı vasıtası ile sınıflandırılmıştır. 2012-2022 yılları arasında Dergipark veri tabanında sanal kaytarma konusuyla ilgili yayınlanmış 75 adet çalışma bibliyometrik olarak incelenmiştir. Bibliyometrik analiz için temel göstergeler “makalelerin yayınlandığı dergilere göre dağılımı, yayın yılları, yayın yeri, yazar sayısı ve araştırma yönetimleri” oluşturmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre sanal kaytarma kavramıyla ilgili toplam 61 tane farklı dergide yayın bulunmaktadır. Sanal kaytarma konulu makalelerin yıllara göre dağılımı incelendiğinde en fazla yayının 2020 yılında 16 adet, en az yayın ise, 2012 yılında ise 2 adet yayın bulunmaktadır. Sanal kaytarma konulu makalelerin yazar sayılarına göre dağılımı incelendiğinde ise tek yazarlı makale sayısı 14, 2 yazarlı makale sayısı 44,üç yazarlı makale sayısı 14 ve dört yazarlı makale sayısı 3 olduğu belirlenmiştir. Sanal kaytarma konulu makalelerin araştırma yöntemlerine göre dağılımı incelendiğinde 67 çalışmanın nicel,8 çalışmanın ise nitel olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın sadece 2012-2022 arasında Dergipark veri tabanında yayınlanmış çalımları kapsamaktadır. Dolayısıyla farklı veri tabanları kullanılarak sanal kaytarmayla ilgili konuların çalışmaların bibliyometrik analizlerinin yapılması araştırmacılara önerilebilir. Yapılan incelemeler sonucunda sanal kaytarma kavramıyla ilgili eksik kalan alt konuları ortaya çıkarmak gibi bu alandaki sonraki araştırma girişimlerinin başlatılmasının temelini oluşturacaktır.Keywords
Sanal, Sanal kaytarma, Bibliyometrik Analiz

References

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri