Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİRLEŞİK KRALLIĞIN AB BÜTÇESİNDEKİ YERİ

2016 yılında Birleşik Krallık’ın AB üyeliğinden ayrılması kararı ile sonuçlanan referanduma ilişkin en önemli argümanlarından birisi AB bütçe finansmanının Birleşik Krallık ekonomisine ciddi ölçüde yük getirdiğidir. Bu görüş sadece 2016 referandumu öncesi ve sonrasında değil, Birleşik Krallık’ın AB üyesi olduğu 1973 yılından beri belirli çevrelerce dile getirilmiştir. Özellikle Birleşik Krallık siyasi otoritelerinin bütçe ile ilgili tam üyelikten itibaren AB ilgili kurumlarıyla yoğun müzakereleri söz konusudur. 1979 yılında Birleşik Krallık hükümetinin Başbakanı olan Margaret Thatcher’ın bütçe görüşmelerinde yoğun müzakereler yaptığı bilinmektedir. Bu kapsamda çalışmada Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan raporlardan hareket edilerek Birleşik Krallık-AB arasında bütçe ekseninde yaşanan gelişmeler incelenmiştir. Yapılan incelemenin sonuçlarına göre Birleşik Krallık’ın AB bütçesine en fazla katkı sağlayan dört üyeden birisi olması, AB gelir mekanizması ve Birleşik Krallık’ın diğer üyelere kıyasla ekonomik büyüklüğünün fazla olmasının doğal bir sonucudur. Birleşik Krallık’ın yaptığı müzakereler neticesinde 1984 yılında oluşturulan “bir düzeltme hesabı” ile mevcut mekanizma içerisinde bütçeye olan katkısı diğer üyeler tarafından finanse edilmek suretiyle azaltılmıştır. 1999-2018 yılları arasında Birleşik Krallık’ın bütçeye yaptığı katkılar ve bütçeden kendisine yapılan harcamalar arasındaki farkın en fazla olduğu yıl 2015 yılıdır ve oluşan 13.9 milyar Euro değerindeki farkın Birleşik Krallık 2015 yılında GSMH’sına oranı %0.55’tir. Birleşik Krallık ve AB arasındaki 1984 yılından buyana devam eden tartışmalar, Brexit sonucunu doğuran en önemli ekonomik etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Brexit sonrasında AB bütçesinde meydana gelecek yeniden yapılanma süreci, bazı üye ülkelerin bütçeden elde ettikleri kazanımların azalmasına neden olacağı kesindir. Diğer taraftan Brexit sonrası Birleşik Krallık’ın da AB bütçesine yaptığı katkıların artık ekonomi içerisinde kalacak olmasından elde edeceği bir takım finansal avantajlar olacaktır.Keywords
AB bütçesi, Birleşik Krallık, Brexit.

References

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri