Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERİN GELİŞİM DÖNEMLERİ VE BÖLGELERE GÖRE ÜNİVERSİTE, ÖĞRETİM ELEMANI, ÖĞRENCİ DAĞILIMLARI

Üniversitelerin kuruldukları şehirler üzerinde eğitimin yanı sıra ekonomik, sosyal, kültürel, mekânsal ve demografik alanlarda gelişmişlik düzeylerini artırdıkları bilinmektedir. Yapmış oldukları bu katkılar neticesinde yükseköğretim kurumlarının misyonları da değişime uğramıştır. Ülkemizde üniversitelerin kurulmaya başladığı tarih olan 1950’lerden günümüze kadar geçen süreçte bölgelerarası dengeli dağılım ön planda tutulmuştur. 1992 tarihinden itibaren yaşanmaya başlanan hızlı üniversiteleşme süreci, 2006-2008 yılları arasında kurulan 41 devlet üniversitesi ile doruk noktasına ulaşmıştır. Özellikle 2006 yılından sonra “her ile bir üniversite” sloganı ile açılan üniversitelerin genellikle Anadolu’daki şehirlerde kurulması ile beraber bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının azalmaya başladığı söylenebilmektedir. 2010 sonrası dönemde üniversitelerde yaşanmaya devam eden artış 2018 yılında 20 üniversitenin kurulması ile devam etmiştir. Çalışmamızda üniversiteler kuruldukları dönemlere göre incelenmiş, bölgelere göre üniversite dağılımları, öğretim elemanı dağılımları ve öğrenci dağılımları ortaya konmuştur. Yapılan çalışmada izlenen yol ve yöntem olarak öncelikle konu ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Ayrıca çalışmada kullanılan veriler Yükseköğretim Kurulu’nun verilerinden faydalanılarak analiz edilmiştir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Üniversiteler; Üniversitelerin bölgelere dağılımı, Dönemlere göre üniversite sayıları.

References

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri