Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İDEOLOJİNİN ÇEVİRİ SÜRECİNE ETKİSİ

Küreselleşen dünya ile birlikte çeviri faaliyeti dünya çapında yaygınlaşmakta ve çevirinin günlük yaşam üzerindeki etkisi de her geçen gün büyük ölçüde artmaktadır. Çeviri; kültürlerarası iletişimi ve kültürel alışverişi sağlamanın yanı sıra, ideolojilerin toplumlar arasında yayılmasında da önemli bir yere sahiptir. Çevirinin ön yargılı bir faaliyet olmadığı yaygın olarak kabul edilse de, çeviri etkinliği çevirmenlerin ideolojisi ve dünya görüşü başta olmak üzere pek çok değişkenden etkilenmektedir. Çünkü çeviri sürecinde çevirmenler tarafından verilen kararlar ve çevirmenlerin ideolojileri çeviri metninde bazı ideolojik sonuçlar doğurmaktadır dolayısıyla çeviriyi, çevirmenin ideolojisiyle şekillenen bir yorumlama süreci olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Bunun sonucu olarak da ideolojinin çeviri üzerindeki etkisi son yıllarda araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Yukarıda belirtilen tüm hususlar dikkate alındığında, bu makalenin temel amacı, ideolojinin çeviri sürecindeki rolünü açıklamak ve ideolojilerin çevirmenlerin çeviri sürecindeki karar ve seçimlerini nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Bu çalışma aynı zamanda daha önceki vaka çalışmalarını ve bu çalışmaların sonuçlarını sunarak çeviri ve ideoloji arasındaki ilişkiyi somut bir şekilde açıklamaya da çalışmaktadır. Bu amaca hizmet etmek için öncelikle ideoloji kavramı ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ayrıca, ideoloji denilince ilk akla gelen kavramlar arasında olan söylem, söylem analizi ve eleştirel söylem analizi kavramlarına da değinilmiş ve bu kavramların ideoloji ve çeviri ile ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır.Keywords
Çeviri, İdeoloji, Söylem, Söylem Analizi, Eleştirel Söylem Analizi

References

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri