Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA SANAT ETKİSİ VE MUSİKİDE HİZMETKÂR LİDERLER: CAVİT ERSOY VE HÜSEYİN ERBAY ÖRNEĞİ

Amaç: Sanatsal faaliyetler örgütsel alanda bireylerin motivasyonunu arttıran etkilerle ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı hizmetkâr liderler aracılığıyla oluşturulan sanatsal faaliyetlerin örgütsel alandaki katkısını ortaya çıkarmaktır. Yöntem: Türk Sanat Müziği alanında yapmış oldukları çalışmalarla isimlerini duyurmuş olan şef, bestekâr ve sanatçı Cavit Ersoy ve Hüseyin Erbay araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Her iki sanatçıya yarı yapılandırılmış açık uçlu görüşme soruları hazırlanarak yöneltilmiştir. Toplanan verilere fenomenolojik yöntemle NVİVO 12 programı kullanılarak içerik analizi yapılmıştır. Bulgular: Elde edilen ilk bulguya göre her iki sanatçı, yapmış oldukları faaliyetleri kendi hizmetkâr liderlik özellikleri ile gerçekleştirmektedir. Her ikisinde de hizmetkâr liderliğin tüm özelliklerinin bulunduğu ortaya çıkarılmıştır. Araştırmanın diğer sonucu, her iki sanatçının uzun mesleki yaşamları süresince, Türk sanat müziği ile meşgul olan bireylerin bu faaliyetlerinden mutlu oldukları ve bu durumu kendi örgütsel alanlarına yansıttıklarını görmeleridir. Tartışma: Araştırma bulgularına göre sanatsal faaliyetlere katılan farklı mesleklere sahip bireyler kendi kimliklerinden sıyrılarak, müziğin birleştirici gücü ile bir araya gelmektedir. Sanatsal faaliyetlere katılan çalışanların, lider sanatçılardan güçlü bir destek aldığı, aldıkları bu gücü kendi örgütsel yaşamlarında bir sinerjiyle kullandıkları görülmektedir. Örgütsel alana yansıyan bu sinerji işletmeler için olumlu çıktılara neden olmaktadır. Bu nedenle işletmelerin çalışanlarının sanatsal faaliyetlere katılımını desteklemeleri önem arz etmektedirKeywords
: Hizmetkâr Lider, Örgütsel Davranış, Türk Sanat Müziği.

References

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri