Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YOKSULLUK NEDENLERİNE İLİŞKİN YAPILAN ATIFLARIN SOSYOLOJİK ANALİZİ

Tarihi süreçte yoksulluk ve zenginlik olguları var ola gelmiştir. Mülkiyet ilişkisinin gelişmesi ile birlikte mülkiyete sahip olanlar ve olmayanlar dolayımında yoksul ve zengin ayrımı ortaya konulmaktadır. Genel olarak yoksulluk, kişilere ve onların gelir düzeyine, tüketim alışkanlıklarına ve bir mala sahip olma durumuna göre değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, belli bir mülkiyete sahip olmak dışında yoksulluk deneyimleri zamana ve mekâna bağlı olarak değişmektedir. İnsanlar kendi durumlarını değerlendirip kendi kriterleriyle yoksulluğu tanımladıkları, sahip olmak istedikleri şeylerin maddi ve manevi sınırlarının kendilerinin belirlediği algılama süreci yaşamaktadırlar. İnsan, türlü hasletleri olan salt biyolojik organizma olmanın dışında, toplumsal bir varlık olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada da yoksulluk kişilerin çeşitli mallara duyduğu “ihtiyaç” olarak değerlendirilmekle birlikte, asıl olarak yoksulluğun nedeni olan “durumlar” üzerine odaklanılacaktır. Bu durumlar önce Yoksulluğa İlişkin Nedensel Atıflar Ölçeği (YİNA) ile ortaya konulacaktır. Dolayısı ile bu çalışmada, çeşitli sosyo demografik yapıya sahip kişilerin yoksulluğa ilişkin yaptığı atıfların saptanması amaçlanmaktadır. Bu amaç dâhilinde sosyo demografik yapıyı ve yoksulluk atıflarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bir anket kâğıdı hazırlanmıştır. Kolayda örneklem yöntemi ile ulaşılan toplamda 232 kişiye anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Geçerlik güvenirlik analizi yapılmış YİNA ölçeği, yoksulluğa ilişkin yapısal, bireyci ve kaderci/ailesel olmak üzere üç boyut sunmaktadır. Araştırmadan elde edilen verilere göre, örnekleme dâhil olan katılımcılar yoksulluğun nedeni olarak daha çok yapısal atıflar yapmaktadırlar. Kaderci/ailesel atıflar, orta düzeyde yoksulluk nedeni olarak görülmekteyken, bireysel atıflar az düzeyde yoksulluk nedeni olarak görüldüğü tespit edilmiştir.Keywords
Yoksulluk Nedenleri Atıfları, YİNA, Ölçek, MANOVA

References

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri